Belgien opfordrer EU landene til at fratage Ungarn landets stemmeret i EU

Foto: Marek Ślusarczyk (Tupungato)

Ungarn: Belgien, der nu har formandskabet for EU-rådet i den sidste måned, opfordrer EU’s regeringer til at overveje et skridt, der vil fratage Ungarn, der overtager formandskabet i juli, landets stemmeret.

“Vi har et Europa, der bevæger sig fremad med vanskeligheder, hvor nogle stater – især én stat – desværre i stigende grad indtager en transaktions-, blokerings- og vetoposition,” sagde den belgiske udenrigsminister Hadja Lahbib i et interview med Politico.

Hun har opfordret til et mistillidsvotum mod Budapest i henhold til artikel 7 i EU, et skridt, der kan føre til, at landets stemmeret bliver suspenderet. ota

Share This