Abort endelig forbudt i Polen

En demonstration mod abortlov i Polen Foto: zorro2212

Kommentar af Michael Hardenfelt

Polen: Den polske regeringskontrollerede Forfatningsdomstol udsendte i går præmisserne for dom af 22. oktober 2020, som annullerede en bestemmelse, der tillod abort ved uafvendeligt skadet foster. Selv om dommen egentligt skulle have været offentliggjort omgående, har regeringen på grund af de voldsomme protester tøvet med at sætte den i den polske Lovtidende, hvilket er påkrævet, for at dommen skal have gyldighed.

Begrundelsen er ”at bestemmelsen legaliserer eugeniske (racehygiejniske) tiltag med hensyn til det ufødte barns ret til livet, og betinger det ufødte barns beskyttelse af retten til livet at dets helbredstilstand, hvilket er ikke tilladt og direkte diskrimination, samt at ”bestemmelsen legaliserer svangerskabsafbrydelse uden tilstrækkelig begrundelse af nødvendigheden af at beskytte andre værdier, rettigheder eller forfatningsmæssige værdier samt gør brug af ikke nærmere definerede kriterier ved denne legalisering, hvilket krænker den forfatningsmæssige beskyttelse af det menneskelige liv.” Polskkyndige kan læse præmisserne her: https://dziennikustaw.gov.pl/D2021000017501.pdf

Den sidste del af begrundelsen åbner mulighed for, at parlamentet kan vedtage en ny bestemmelse, som giver indskrænket ret til abort, hvis fosteret vil være dødfødt, og mange fra regeringspartiet har talt om at gennemføre en sådan ny bestemmelse. I mellemtiden var der i går store demonstrationer overalt i Polen. Der er tale om spontane reaktioner, selv om demonstrationer i set fra regeringens synspunkt fortsat er forbudt på grund af epidemien. En domstol i Lódź afgjorde dog i går, at forbudet mod demonstrationer er ugyldigt, og kun kan gennemføres, hvis regeringen indfører undtagelsestilstand. Det har regeringen dog indtil videre ikke reageret på.

Den tidligere formand for Forfatningsdomstolen, Andrzej Rzepliński, udtaler i forbindelse med offentliggørelsen, at der ikke er tale om en gyldig dom, dels fordi en af dommerne som tidligere parlamentsmedlem underskrev begæringen om at sende sagen til Forfatningsdomstolen, og dermed er inhabil, dels deltog dommere i sagen, som er udnævnt som erstatning for legalt valgte dommere, som præsidenten har nægtet at udnævne. Disse erstatningsdommere er efter flere juridiske eksperters mening ikke reelle dommere. Det ændrer dog selvfølgelig ikke noget i den nuværende situation, men kan åbne for at annullere dommen, hvis der en dag kommer en anden regering i Polen. I mellemtiden bliver det nok hedt på gaden i Polen i de kommende uger.

Share This