4,31 millioner ukrainske flygtninge i EU, målt per indbygger flest i Tjekkiet

EU: I EU bor i øjeblikket 4,31 millioner ukrainske krigsflygtninge, som har midlertidig beskyttelse. Det viser en statistik pr. 31. december 2023, lavet af Eurostat. Tyskland, Polen og Tjekkiet har modtaget flest ukrainske flygtninge. Målt i antallet af flygtninge målt i forhold til befolkningsstørrelse modtog Tjekkiet flest af EUs 27 lande. Forholdet mellem flygtninge pr. 1.000 indbyggere i hele EU var 9,6, men i Tjekkiet var det 34,5. Tjekkiet efterfølges af Bulgarien (26,5), Estland (26,3), Litauen (26,2), Polen (26,0) og Letland (23,3).

Tyskland accepterede mere end 1,2 millioner ukrainere, der nyder midlertidig beskyttelsesstatus i EU, og Polen mindre end en million. I Tjekkiet rapporterer Eurostat om 373.035 ukrainske krigsflygtninge. I forhold til tallene fra juli sidste år er antallet af ukrainske flygtninge i EU samlet set steget, om sommeren var det 4,1 millioner flygtninge. ota

Share This