36 ud af 50 EUs mest forurenede byer ligger i Polen

Kilde Greenpeace Unearthed

Polen/EU/Bulgarien: 36 ud af 50 mest forurenede byer i EU ligger i Polen. Det viser en opgørelse lavet af Greenpeace. Polen er sammen med Bulgarien de to lande, som figurerer mest i statistikken.

16 ud af 20 mest forurenede byer i EU ligger dog i Polen. Heriblandt turistbyen Krakow, som er EUs  ottende mest forurenede by. Den store forurening i Polen skyldes især brugen af brunkul samt afbrænding af affald. ota 

Share This