30 år efter Murens fald: Danske medier holder fortsat fast ved Muren

Tjekkiets hovedstad Prag ligger vestligere end Bornholm  Foto: Ota Tiefenböck

Tjekkiets hovedstad Prag ligger vestligere end Bornholm Foto: Ota Tiefenböck

Muren faldt for 30 år siden. Er det ikke på tide, at betegnelser øst, vest, syd og nord igen bliver brugt til at betegne geografiske forhold?

 Af Ota Tiefenböck

Debat: Vidste du, at eksempelvis Bornholm eller den såkaldte vesteuropæiske hovedstad Wien rent geografisk ligger østligere end en del af Tjekkiet og Polen?  Det er 30 år siden, muren mellem østblokken, dvs. de tidligere Warszawapagts-lande og Vesteuropa faldt, men danske journalister har åbenbart ikke bemærket, at dagens Europa ikke længere skal opdeles på baggrund af politiske magtforhold, som de så ud for 30 år siden.

Europa er blevet genforenet for 30 år siden. En stor del af de tidligere østblok-lande blev medlem af EU for 15 år siden. I danske medier lever den tidligere opdeling i Øst og Vest dog fortsat. Udtryk som østeuropæisk og østeuropæere – underforstået alle gamle østblok-lande, det vil sige polakker, tjekker, slovakker, ungarere, ukrainere, rumænere med flere – lever fortsat i bedste velgående i de fleste danske medier.

Disse udtryk er ikke kun forkerte, diskriminerende og arrogante og tegn på manglende viden, de er med til også at holde liv i den gamle underforståede konstatering, at alt i øst er noget skidt, mens alt er godt og velfungerende i vest. En fordeling mellem det dårlige og det pæne selskab, de lidt klodsede og de smarte og de halvkriminelle og de ærlige.

Medierne har – i hvert fald set med mine øjne – pligt til at afspejle den samfundsmæssige udvikling og ikke bremse den. Er det ikke på tide at droppe misvisende fællesbetegnelser?

En polak har nogenlunde lige så mange fællestræk med en bulgarer, som en dansker har med en spanier. Rumænere, som stjæler i Danmark, er ikke det samme som, at alle rumænere stjæler. Polakker, der er villige til at tage underbetalt arbejde i Danmark, betyder ikke, at alle polakker vil gøre det samme, ligesom danskere med alkoholproblemer ikke er ensbetydende med, at alle danskere er drukkenbolte.

Europa strækker sig fra Nordsøen og Atlanterhavet i vest til Uralbjergene i øst, og Muren er faldet for 30 år siden. Er det ikke på tide, at den også falder i danske medier?

Share This