Tjekkiet ønsker ikke energiunion

Borgen i Prag set fra Karlsbroen  Foto: Ota Tiefenböck

Borgen i Prag set fra Karlsbroen Foto: Ota Tiefenböck

Tjekkiet: Den tjekkiske regering modsætter sig forslaget fra Polen om at skabe en energiunion, hvor én fælles institution står for indkøb af gas fra Rusland. Ifølge polakkerne koster fraværet af fælles gaskøb for EU omkring 30 milliarder euro om året.

Tjekkerne vil kun støtte, at private virksomheder og grupper frivilligt står for fælles indkøb, men kan derimod godt støtte det polske forslag om yderligere at integrere EU-landenes ledningsnet via inter-konnektorer. Det er allerede set i et vist omfang, sådan at ”reverse flow” af gas er mulig, for eksempel til Ukraine.

Etablering af en særlig EU-støttefond for energi, transport og digitale netværk har også tjekkernes støtte, og samme gælder idéen om at etablere en krisestyringsenhed i tilfælde af udfald i russiske leverancer og udformning af ”stress tests”, sådan som i banksektoren. Det vil give landen mulighed for at få vurderet EU-landenes sårbarhed i tilfælde af fald i energileverancerne. sr

 

Share This