12 EU lande, herunder Danmark, opfordrer til enighed om ukrainsk eksport af korn

Illustrationsfoto: Ximenex

EU: Tolv EU-medlemslande protesterer imod finansiel bistand til en værdi af titusindvis af millioner euro til medlemslande, der har blokeret importen af ​​korn fra Ukraine.

Gruppen mener, at penge givet til Bulgarien, Ungarn, Polen og Slovakiet for at overbevise dem om at ophæve forbud af import af ukrainsk korn kan true EU’s indre marked samt motivere medlemslandene til at bede om anderledes behandling i fremtiden.

Landene omfatter Danmark, Frankrig, Tyskland Belgien, Estland, Grækenland, Holland, Kroatien, Irland, Luxembourg, Slovenien og Østrig, som den 10. maj sendte et brev til Europa-Kommissionen, rapporterer AFP. De anførte heri, at EU ikke drøftede beslutningen om tilførsel af midler med andre medlemslande, hvilket de betegnede som manglende gennemsigtighed.

“Det er essentielt at sikre, at EU er forenet, og at vores uenigheder ikke bliver spillet Rusland i hænderne,” skriver landene i brevet. ota

Share This