100-året for Trianon fredstraktaten i 2020 markeres også i Rumænien

Agost Benard og Alfred Drasche, de to underskrivere af aftalen, ankommer til Trianon Foto: Wikimedie

Af Søren Riishøj, lektor ved Statskundskab, SDU

Rumænien: I sidste uge blev det rumænske parlament præsenteret for et lovforslag gående på at gøre den 4. juni 2020 ”fredens dag”. Her markeres 100 året for Trianon fredstraktaten i 1920.

På 100-årsdagen er der allerede planlagt forskellige events, som skal minde om traktatens store betydning for Rumænien. Lovforslaget er fremsat af senatorerne Serban Nicolae og Titus Corlatean. De erklærer, at Rumænien den 4. juni 2020 ikke alene fik Transsylvanien tilbage, også det rumænske folks politiske og borgerlige rettigheder. Trianon-traktaten, siger de to senatorer, har udgjort fundamentet for forholdet mellem Rumænien og Ungarn.

Iflg. det fremsatte lovforslag skal lokale regeringer på selve årsdagen være forpligtet til at hejse det rumænske flag og yde støtte til events inden for kulturlivet og på uddannelsesområdet, som oplyser om traktatens skelsættende betydning.

Attilla Korodi fra det ungarske mindretals parti, Den Demokratiske alliance af Ungarere i Rumænien” (RMDSZ) siger ikke uventet, at lovforslaget er en provokation og vil skade det ellers fredelige forhold mellem rumænere og ungarere i Rumænien. Det ungarske mindretals parti er repræsenteret i både Senatet og Deputeretkammeret.

Rumænien var den store vinder i Trianon, fik store områder af Transsylvanien, en del af Banat og andre regioner ind under sig. I mellemkrigsperioden fik vi med andre ord et ”Storrumænien”. Ungarn måtte give afkald på alle krav på Transsylvanien stammende fra tiden under Østrig-Ungarn.

Ungarn har markeret 4. juni, årsdagen for Trianon som en form for sørgedag, og det vil helt sikkert ske med ekstra styrke omkring 100 årsdagen. I Ungarn tales der ligefrem om et ”Trianon-kompleks”. Meget få tror på en grænserevision, men Orbán har flittigt fastholdt kontakten til det ca. 1.3 mio. store ungarske mindretal i Transsylvanien og ofte besøgt området. 

Share This