Voldsom stigning i antallet af overgreb og voldtægter i Tyskland

Illustrationsfoto: Wikiolo

Delstaten Baden-Württemberg i Sydtyskland lagde i den forløbne uge ryg til en række seksuelle overgreb og knivangreb på unge piger under flere byfester og festivaler. Antallet af seksuelle overgreb i Tyskland stiger, skriver flere tyske medier

Af Michael Skovgaard

Tyskland: Flere steder måtte politiet tilkalde forstærkning, da rivaliserende grupper rottede sig sammen og angreb politiet. Ifølge politiet var det hovedsageligt unge med indvandrerbaggrund, som stod bag angrebene – dette bestrides dog af andre kilder. Men efter episoderne har politiet skærpet overvågningen af sommerens mange byfester.

Derimod kan det ikke bestrides, at asylsøgere i stigende grad begår seksuelle overgreb og voldtægter i delstaten – en tendens, som også gør sig gældende i resten af Tyskland ifølge de seneste statistikker fra det tyske kriminalpoliti.

Torsdag bliver sagerne behandlet i den sydtyske lokalregering, da de seneste data fra 2015 og 2016 viser en klar stigning i antallet af seksuelle overgreb og voldtægter begået af flygtninge og asylsøgere fra især Syrien og Afghanistan. I forhold til 2015 er der således tale om en fordobling i 2016.

Share This