”Verdens mest indviklede valglov”

Et valgsted i den ukrainske hovedstad Kiev  Foto: Ota Tiefenböck

Et valgsted i den ukrainske hovedstad Kiev Foto: Ota Tiefenböck

Af Søren Riishøj, lektor ved Statskundskab, SDU

Søren Riishøj_2Ukraine: Den proceduremæssigt mest indviklede valglov, der nogen sinde er set. Det siger Oksana Grytsenko til ”Kiev Post” om den lov, der danner ramme om de ukrainske lokalvalg den 25. oktober. Her er valget i den østligste del af landet dog udskudt indtil vedtagelsen af en ny decentraliseringsreform.Det stærkt indviklede multi-system for stemmeafgivelse og optælling af stemmer vil i sig selv skabe store problemer, bestemt også, når det gælder fordeling af pladser.

Det er håbet, at man denne gang ikke igen oplever et kaotisk og dybt korrupt valg i Ukraine, men der er bestemt ikke sikkerhed for, at det vil ske. Selv valgkommissionens medlemmer forstår ikke logikken bag valgsystemet, siger viceformanden Andriy Mashera.

Det er mange pladser der skal fordeles ved disse valg. Ved valget skal vælges ikke mindre ned 10.000 borgmestre og 160.000 byrådsmedlemmer. Kandidaterne kan nomineres af partierne eller individuelt, det vil sige kandidaterne selv.

De bliver valgt gennem majoritetsstemmer i et valgsystem, hvor der skal vælges én deputeret fra hver valgkreds. De der stiller op i regioner, til byråd og råd for bydistrikter vil modsat kun kunne stille op ved valgene gennem at sikre sig plads på partilisterne.

Systemet er proportionalt med præference (”preferential”) stemmer. Hvad det fører til konkret, er usikkert. Ingen ved det formentlig, heller ikke valgkommissionen.

Ved selve stemmeoptællingen rangeres kandidaterne efter stemmer, det vil sige jo flere stemmer desto højere op på partilisten og desto større chance for at blive valgt.

Borgmestre i byer under 90.000 indbyggere vælges i én valgrunde via majoritetsvalg, men i byer med over 90.000 indbyggere skal der to valgrunder til, dersom ingen kandidat får over 50 pct. af stemmerne i første valgrunde.

Lokalvalgene imødeses med stor spænding også internationalt – og forståeligt nok med bekymring. Det er i forvejen svært at gennemføre frie og fair valg i Ukraine. At bekymringerne så skal vokse yderligere på grund af en unødvendig kompleks valglov, er sørgeligt.

Men magtfulde enkeltpersoner, for eksempel oligarker, og partier har givetvis en interesse i at gøre valgene mest mulig uigennemskuelige, for det øger mulighederne for at bedrive valgsvindel og købe sig til politisk magt og indflydelse.

Share This