Venstresammenslutningen SLD i Polen stadig kriseramt

Wlodzimierz Czarzasty Foto: Adrian Grycuk

Wlodzimierz Czarzasty Foto: Adrian Grycuk

Af Søren Riishøj, lektor ved Statskundskab, SDU

Søren Riishøj_2Polen: Ved valget i oktober 2015 fik venstrefløjen i Polen sammenlagt omkring 12 pct., men ingen pladser i Sejmen. Det betød, at Lov og Retfærdighedspartiet kunne få flertal alene i parlamentet med en andel på 37 pct. af de afgivne stemmer.

Partiet ”Razem” (”Sammen”) gik til valg alene, men klarede ikke spærregrænsen, de andre indgik uklogt en valgkoalition, men her kræver valgloven en stemmeandel på mindst 8 pct. for at opnå repræsentation i parlamentet, og det gik lige akkurat ikke.

I 2001 fik SLD alene 41 pct. af stemmerne og dannede regering, i dag er partiet lige som de andre venstrefløjsgrupperinger uden for parlamentet og uden udsigt til politisk come-back ved næste valg.

Ved præsidentvalget opstillede partiet den uerfarne og ukendte Magdalena Ogórek som partiets kandidat, men hun fik et katastrofalt lavt stemmetal, og siden valget har hun udtalt sig positivt om om Jaroslaw Kaczynski og regeringens politik.

Som beskrevet af Iwona Szpala i ”Gazeta Wyborcza” ser ældre medlemmer nostalgisk tilbage til storhedsperioden omkring år 2000, hvor SLDs partilokaler fyldte 9.000m2, i dag sølle 300 m2.

Det højrenationale Lov og Retfærdighedspartiet, regeringspartiet, har overtaget flere af partiets mærkesager, fx nedsættelse af pensionsalderen, øget minimumsløn og nedlæggelse af gymnasierne, og en del fra SLD, ikke kun Magdalena Ogórek, støtter den nye regering i Polen direkte eller indirekte på grund af den økonomiske politik og modstanden mod ”EU-diktater”.

Partiets leder i mange år, Leszek Miller, er trådt tilbage og blevet afløst ad Wlodzimierz Czarzasty, der som Miller følger den klassiske socialdemokratiske linje. Det har betydet, at ganske mange har forladt partiet og nu støtter Barbara Nowacki’s nye liste ”Forenet Venstre”, der har været særdeles aktiv under de seneste måneders omfattende ”sorte” protestdemonstrationer blandt kvinder i Polen. Partiet har i den forbindelse været blandt initiativtagerne til at få samlet underskrifter nok til at få gennemført en folkeafstemning om friere adgang til abort.

Ved 2015 valget var Nowacka venstrefløjskoalitionens frontfigur og klarede sig godt i valgkampen. SLD har ikke taget del i underskriftsindsamlingen, det koster også partiet stemmer.

Share This