Venedig-kommissionen: Regeringen i Warszawa går til modoffensiv

Det polske parlament Sejm  Foto: Szczebrzeszynski

Det polske parlament Sejm Foto: Szczebrzeszynski

Af Søren Riishøj, lektor ved Statskundskab, SDU

Søren Riishøj_2Polen: Regeringen i Warszawa har allerede forberedt sig på en modoffensiv mod den kritik der i dag bliver rettet mod den polske regerings indgreb over for forfatningsdomstolen og forskellige andre retsakter, skriver dagbladet Rzeczpospolita på sin hjemmeside fredag.

I spidsen for modoffensiven står udenrigsminister Witold Waszczykowski og flere viceminsitre, deraf to fra udenrigsministeriet. De vil især slå på følgende: at Venedig-kommissionen handler illoyalt, idet kritikken går ud over den kritik, der blev fremført i december 2015 og som dengang kun vedrørte selve forslaget til ny grundlov.

Nu bliver også spørgsmålet om udnævnelse af dommere taget op. For det andet kritiseres Venedig-kommissionen for mangel på objektivitet, for eksempel kritisereres forfatningskommissionens formand Andrzej Rzeplin for ikke at ville godtage de tre dommere, som præsident Duda havde taget i ed.

Europarådet beskyldes for at “politisere” gennem at pålægge regeringen én bestemt adfærd og fremføre “ultimata”. Den polske regering, siges det, er ikke blot forpligtet af afgørelserne fra forfatningsdomstolen, men er også i sin ret til at vurdere selve grundlaget for afgørelserne. Det skal også med, siges det, at præsidenten i flere sager står over formanden for forfatningsdomstolen.

Europaminister Konrad Szymanski erklærer, at sagen ikke bliver og i sidste instans slet bør ikke blive afgjort i Venedig, men i Warszawa.

Her har oppositionen pure afvist alle kompromisforslag fra regeringens side. Mange regner med at forfatningsdomstolens arbejde reelt bliver fuldstændig lammet. Domstolen anerkender ikke regeringens tolkninger, og regeringen afviser ikke alene at følge, men også at offentliggøre dommene.

Formanden for Lov og Retfærdighedspartiet har givetvis det sidste og afgørende ord, og alle venter, at han går ind for den hårde linje.

Share This