Venedig-kommissionen kritiserer Polen

Polens hovedstad Warszawa Foto: Ota Tiefenböck

Polens hovedstad Warszawa Foto: Ota Tiefenböck

Af Søren Riishøj, lektor ved Statskundskab, SDU

Polen: At den polske regering nægter at offentliggøre forfatningsdomstolens kendelser forværrer krisen i Polen. Det erklærede Venedig-kommissionens formand Gionni Buquicchio på pressemødet i forbindelse med offentliggørelsen af rapporten om den polske regerings lovændringer vedrørende forfatningsdomstolen.

Flere dele i regeringens forslag, for eksempel kravet om 2/3 flertal ved afstemninger og om en bestemt rækkefølge, når emner skal behandles, er også ”stærkt kritisable”, kort sagt svækker de demokratiet. Forfatningsdomstolens kendelser bør både offentliggøres og efterkommes.

Domstolens position som ”forfatningens vogter” må der ikke rokkes ved, lød det. Buquicchio opfordrede partierne til at finde et kompromis, for fortsat ”borgerkrig” på retsområdet er dybt problematisk.

Både den nuværende og den tidligere regering har et ansvar, blev det sagt. Den gamle regering gjorde den fejl at udnævne et for stort antal dommere. Det er vigtigt, at forfatningsdomstolen kun tager stilling til, om love er i overensstemmelse med forfatningen, og ikke mere. Ellers få vi en uacceptabel ”politisk aktivisme” fra domsolen. Venedig-kommissionen, sagde Buquicchio, er upartisk og helt uden tilknytning til politiske fløje i Polen.

Interessant bliver, hvad den polske regering nu vil gøre. Den tjekkiske udenrigsminister har opfordret regeringen i Warszawa til at efterkomme Venedig-kommissionens anbefalinger. EU’s – og USA’s reaktion ventes med spænding. Debatten vil i hvert fald fortsætte. Måske med en fortsat ”borgerkrig” i Polen.

Share This