Ungarsk udenrigsminister på besøg i København

Ungarns udenrigsminister Peter Szijjártó Foto: Agencia de Noticias Andes

Ungarns udenrigsminister Peter Szijjártó Foto: Agencia de Noticias Andes

Den ungarske udenrigsminister Péter Szjjjiárto besøgte tirsdag Danmark og redegjorde for en lang række holdninger omkring Rusland, flygtningekrisen, terrortruslen og energisikkerhed

 Af Søren Riishøj, lektor ved Statskundskab, SDU

Søren Riishøj_2Ungarn: Den 31.maj var Ungarns udenrigsminister Péter Szjjjiárto på besøg i København, og ud over at mødes med sin danske kollega Kristian Jensen talte han på CBS i København om udviklingen i Europa set fra Budapest. Han kom langt omkring, berørte de dansk-ungarske relationer, forholdet til Rusland, terrortruslen, flygtningekrisen, energisikkerhed.

Szijjárto sagde åbent, at de ungarske synspunkter på Europa og Rusland mødes med ”blandede følelser” blandt mange. Vi må erkende, sagde han videre, at Europa står over for mange og meget komplekse problemer, og komplekse problemer kræver komplekse svar og løsninger.

I forholdet til Rusland står Ungarn for pragmatiske løsninger og åben debat uden at forfalde til forenklinger og overdrevne følelser. Han rejste det centrale spørgsmål: har sanktionerne mod Rusland bragt os nærmere opfyldelse af Minsk II aftalen i Ukraine? Ikke efter den ungarske opfattelse.

Danmark vil, sagde han efter sit møde med Kristian Jensen, sandsynligvis, modsat Ungarn, gå ind for en automatisk forlængelse af sanktionerne, men han bed dog mærke i, at den danske regering ikke modsætter sig en debat inden for EU om emnet.

Szijjárto understregede, at Ungarn fuldt ud støtter Ukraine i kravet om uafhængighed og økonomisk fremgang og gør

Szijjarto i CBS  Foto: Søren Riishøj

Peter Szijjártó i CBS Foto: Søren Riishøj

det ikke blot i ord, men også i handling, for eksempel når det gælder gasleverancer (”reverse flow” af gas), men udviklingen i Ukraine bekymrer ham.

Der bor op mod 200.000 ungarere i Ukraine, og deres situation vækker bekymring. Den ungarske regering må derfor gå ind og støtte opbygning af institutioner til beskyttelse af borgerne.

Omkring energiforsyningssikkerhed i øvrigt understregede han, at Ungarn i lang tid frem vil være afhængig af fortsatte olie- og gasleverancer fra Rusland. Spredning af energiimport er en god ting, men det tager tid.

EU modsatte sig, mod Ungarns vilje, ”Southstream” projektet for leverancer af gas fra Rusland. Men det faldt den ungarske udenrigsminister for brystet, at Kommissionen, modsat omkring ”Southstream”, forholder sig helt passivt i spørgsmålet om etablering af det nye projekt ”Northstream II” for leverancer af russisk gas via Østersøen.

Szijjárto kom naturligvis meget ind få de ungarske holdninger i flygtningespørgsmålet og spørgsmålet om tvungne EU-kvoter, og her var holdningerne klare: Løsningerne skal ske i nærområderne.

Rusland skal inddrages i løsningen af krisen og krigen i Syrien. Udviklingsbistand skal gøres betinget af, at modtagerlandet er villig til at modtage afviste asylansøgere, et synspunkt der også har været fremme i den danske flygtningedebat.

Kvoter for flygtninge, sagde han videre, er umulige at gennemføre og er blot en ”invitation” til ny tilstrømning af flygtninge og migranter, og i ungarsk optik er langt størstedelen reelt immigranter, ikke flygtninge.

Faren for terrorisme skal ikke overses, da mange flygtninge og immigranter ikke har identitetspapirer og passerer grænserne illegalt. Flygtninge har krav på sikkerhed, sagde Szijjárto, men ikke på at bosætte sig i et bestemt europæisk land.

Grækenland har ikke været i stand til at overholde Schengen-reglerne, EU har ikke vist tilstrækkeligt ansvar når det gælder kontrollen over de ydre grænser, derfor må hver enkelt stat håndhæve sin suverænitet.

Den 1 ½ time gav med Szijjárto er godt og nyttigt indblik i Ungarns holdninger, og det er værd at bemærke, at mange af dem stemmer godt overens med dem vi finder i de andre Visegrad-lande.

Share This