Ungarn analyserer resultaterne af spørgeskema om EU

Det ungarske parlament i Budapest Foto: Ota Tiefenböck

Af Kristin Haulik, BA

Ungarn: Den ungarske regering havde tidligere i år inviteret alle stemmeberettigede ungarere til den såkaldte 7. National Konsultation om landets forhold til EU. ”Lad os standse Bruxelles!” lød overskriften på spørgeskemaet, som blev sendt ud, sammen med et brev fra Viktor Orbán, en svarkuvert samt en formular med overskriften ”Lad os forblive i kontakt med hinanden”.

Ungarns regering oplyser, at 1.680.933 personer deltog og har indsendt spørgeskemaet, hvis resultat bliver i disse dage analyseret.

Ved at udfylde spørgeskemaet med sin e-mailadresse gav man samtidig samtykke til, at regeringen må holde kontakten ved lige via nyhedsbreve om regeringens gøremål og resultater. Spørgeskema og svarkuvert m.m.var sendt ud til knap otte millioner ungarere som er fyldt 18 år og har en fast adresse. Desuden kunne det hentes på nettet. Svarfristen blev udskudt fra 20. maj til 31. maj.

Her kan du læse teksten af spørgeskemaet:

Bruxelles har planlagt flere tiltag som truer Ungarns uafhængighed og sikkerhed. Disse berører bl.a.migrationspolitikken, prisnedsættelserne i den offentlige sektor, fra udlandet finansierede NGO organisationer, vores energipolitik samt skatte- og beskæftigelsespolitikken. For at vi kan forhindre bureaukraternes farlige planer, har vi brug for ungarernes støtte. Deltagelse i konsultationen er en stærk støtte for den nationale uafhængighed. Vi regner også med Deres tilkendegivelse. (oversat uddrag af Viktor Orbáns brev).

De bedes besvare følgende spørgsmål!

1) Bruxelles forbereder sig på at tage nogle alvorlige skridt ved at tvinge os til at annullere prisnedsættelserne på energi.      

Hvad mener De Ungarn bør gøre?

A) Beskytte prisnedsættelserne. Vi skal insistere på at de ungarske energipriser skal vi selv beslutte her i Ungarn.

B) Acceptere Bruxelles plan og overlade fastsættelsen af priserne til multinationale selskaber

2) I den forgangne tid har terrorangrebene i Europa fulgt hinanden et efter et. På trods af det, agter Bruxelles at tvinge Ungarn til at tage imod illegale indvandrere.

Hvad mener De Ungarn bør gøre?

A) I den ungarske befolknings interesse skal de illegale indvandrere under opsyn, indtil deres sag er behandlet.

B) Vi skal tillade de illegale indvandrere at kunne frit bevæge sig i Ungarn.                                                    

3. Det har vist sig nu, at illegale indvandrere på vej til Ungarn, foruden menneskesmuglerne, også bliver tilskyndet til ulovlig aktivitet af bestemte internationale organisationer.

Hvad mener De Ungarn bør gøre?                                                                                 

A) Aktiviteter som bidrager til illegal indvandring – såsom menneskesmugling og popularisering af illegal indvandring skal straffes.

B) Vi skal acceptere at der findes internationale organisationer som uden konsekvenser kan tilskynde at få sat de ungarske love ud af spil.

4) Der opererer flere og flere af udlandet finansierede organisationer i Ungarn med det formål at blande sig uigennemsigtigt i vores lands indre anliggender. Deres virke kan true vores uafhængighed.

Hvad mener De Ungarn bør gøre?

A) Vi må forpligte dem til at lade sig registrere, idet de vedstår ved hviket lands eller hvilken organisations mandat og med hvilket formål de udfører deres virke.

B) Lade dem fortsat uden kontrol udøve deres risikable virke.

5) Grunden til at Ungarn i de forløbne år har haft succes med at skabe flere arbejdspladser er, at vi har valgt at gøre det på vores måde.

 Hvad mener De Ungarn bør gøre?

A) Det må fortsat være sådan, at det er os ungarere, som bestemmer over vores rigdom i fremtiden.   

B) Det skal være Bruxelles som skal bestemme hvad der skal gøres med økonomien.

6. Ungarn har forpligtet sig til at stå ved skattelettelser. Bruxelles angriber os også for dette.

Hvad mener De Ungarn bør gøre

A) Vi skal holde fast ved at det er os ungarere som skal bestemme over skattelettelserne.

B) Skal vi bide i det sure æble og acceptere at det er Bruxelles som dikterer skatteberegningerne?  oversættelse Kristin Haulik

                                                                                                                       

 

Share This