Ukrainske arbejdere i Polen får egen fagforening

Illustrationsfoto: Ota Tiefenböck

Illustrationsfoto: Ota Tiefenböck

Af Søren Riishøj, lektor ved Statskundskab, SDU

Søren Riishøj_2Polen/Ukraine: I 2015 arbejde omkring 800.000 ukrainere i Polen, især inden for byggeri- og anlæg, serviceerhverv og landbruget. De tjener mindre end polakkerne, men langt mere end i Ukraine. Polen er for ukrainerne som Storbritannien for polakkerne.

Indtil nu har ukrainerne, modsat en del polakker i udlandet, ikke været organiseret. De er typisk ansat uden nedskrevne aftaler over overhovedet og uden oplysninger om løn- og arbejdsforhold. Ofte får de ikke lån for den sidste arbejdsmåned, for arbejdsgiverne ved, at efter seks måneder skal de vende tilbage til Ukraine, da udløber arbejdstilladelsen.

98 pct. af de samlede arbejdstilladelser til udlændinge, typisk fra SNG-lande, får ukrainere. Efter de tilladte seks måneder arbejdes der i givet fald illegalt. Alt dette forsøger fagforeningen OPZZ at ændre på gennem at oprette en særlig fagforeningsenhed for ukrainere i Polen.

OPZZ ønsker herved at forbedre arbejdsforholdene. OPZZ er af den opfattelse, at ukrainerne kun i meget ringe udstrækning tager arbejde fra polakker.

Ukrainernes arbejde er komplementært, for så vidt som der er tale om stillinger, der typisk ikke kan besættes med polsk arbejdskraft. Kort sagt, ukrainerne udfylder ”huller” på det polske arbejdsmarked.

OPZZ har startet en informationskampagne med brug af internettet, telefonkontakter, skrevet materiale og møder. Fra januar træder et nyt og efter planen mere enkelt system for arbejdstilladelser i kraft.

Der bliver tale om to typer, én for sæsonarbejde, der udstedes for otte måneder, og anden type for korttidsarbejde (seks måneder). Ukrainerne opnår ikke flygtningestatus i Polen, kun arbejde.

I 2015 fik blot to ukrainere status som flygtninge! Alligevel har den polske regering brugt arbejdstilladelserne til ukrainere i kampen for at undgå tvungne EU-kvoter, men den argumentation accepteres hverken i Bruxelles eller i Kijev.

Share This