Ukraines økonomi: dårligt og godt nyt

Illustrationsfoto: Ota Tiefenböck

Illustrationsfoto: Ota Tiefenböck

Ukraine befinder sig i et økonomisk og socialt morads og lige nu kun undgår bankerot takket være ”kunstig åndedræt”, gaver og (især) nye lån fra IMF, Verdensbanken og fra lande som for eksempel Tyskland og Japan.

Af Søren Riishøj, lektor ved Statskundskab, SDU

Søren Riishøj_2Ukraine: Den ukrainske økonomi er til grundig behandling i den sidste udgave af ”Ukrainian Week”. Vitalij Melnnytjuk gør her opmærksom på, at der både er dårligt og godt nyt.Ukraines bruttonationalprodukt (BNP) faldt i første kvartal i år med 17.6 procent, produktionen med 31.5 procent, bygge- og anlæg med 32.6 procent og reallønnen i snit med 22.5 procent. De der ikke kan skaffe sig penge sort eller skaffe sig føde og husly på anden vis uden om systemet, er i en katastrofal situation. Hertil hører de mere end 1.2 millioner internt fordrevne. Alt dette er hårdt for en i forvejen meget svag hybrid økonomi og en hårdtprøvet befolkning.

Til det positive hører, at statens budgetoverskud er vokset takket være afgiftsforhøjelser – og store besparelser – kort sagt en økonomisk chokkur. Oleksandr Kramar fremhæver på den negative side de særlig store problemer for sundhedssektoren og uddannelsesområdet, hvor lønningerne for for eksempel læger og undervisere typisk er under det sociale eksistensminimum!

Det er aldeles uholdbart, uanset at statens budgetbalance forbedres. Værre er, at selve skattegrundlaget samtidig skrumper ind.

Stadig flere i ansættelse undgår skattebetaling, og korruptionsbekæmpelse er en svær og særdeles langstrakt øvelse. Mange får officielt udbetalt en lav minimumsløn, hvoraf der betales skat, dertil får de så i ”rudekuverter” en ekstra ”sort” betaling.

Stadig færre er fuldtidsansatte. Ukraine har et sted mellem 40 og 43 millioner indbyggere, men mindre end en tredjedel betaler skat. Det store flertal betaler ganske enkelt kun skat via afgifter, men ikke ud fra egen indkomst, og antallet af ansatte på løn svarer stort set til antallet af pensionister!

Det gavner af indlysende grunde ikke mulighederne for at få de tilstrækkelige indtægter til at kunne betale ansatte inden for sundhed, uddannelse og retsvæsen ordentligt, for ikke at sige finansiere de stærkt voksende militærudgifter. Efter planen skal militærudgifterne vokse op til 5 procent af landets BNP!

12.5 millioner ukrainere er i dag slet ikke tilknyttet arbejdsmarkedet. Kun 1.85 millioner er arbejdsløse målt efter ILO’s kriterier; men den mere eller mindre skjulte arbejdsløshed er langt højere. Problemerne for Ukraines økonomi er ganske enkelt dybe, institutionelle og strukturelle og svære at få løst, og alene det at bekæmpe korruption og etablere et funktionelt skattesystem er nogle kæmpemæssige udfordringer.

Share This