Tyskland vil indføre et tredje køn

Intersex symbol

Tyskland: Tyskland gør klar ti anerkendelsen af et tredje køn. Tysklands regering bakker op om et lovforslag som indfører et tredje køn i Tyskland, skriver tyske medier.

Tyskerne kunne hidtil i fødselsattester udfylde enten mand eller kvinde som køn, eller ikke udfylde nogen af rubrikkerne. Landets forfatningsdomstol fandt dog denne praksis i strid med basale menneskerettigheder og et udtryk for diskrimination og har anbefalet en ændring af lovgivningen.

Tyskland regering vil nu gå videre med lovforslaget til parlamentet. Forfatningsdomstolen har givet regeringen til udgangen af 2018 til at tilføje et tredje køn i tyske fødselsattester. ota

Share This