Tyskland skal have flere soldater

Ursula von der Leyen på CDUs partidag, 2014. Voto: Olaf Kosinsky / Wikipedia

Ursula von der Leyen på CDUs partidag, 2014. Voto: Olaf Kosinsky / Wikipedia

Af Uffe Gardel

UffeBundswehr skal udvides; forsvarsminister Ursula von der Leyen (CDU) har planer om at øge antallet af ansatte i det tyske forsvar med 7.000 militære og 3.000 civile stillinger. Det skriver Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Forsvarsministeren begrunder udvidelsen med forsvarets stigende internationale forpligtelser. Det tyske forsvar har traditionelt holdt lav prfil internationalt, men de senere år har det påtaget sig stadig flere internationale opgaver. Lige nu har Bundeswehr blandt andet 1.000 mand i Afghanistan og 900 i Kosovo. Von der Leyen, som blev forsvarsminister i 2013, har tidligere talt kraftigt for at forsvaret skal påtage sig flere opgaver udenlands, hvilket er en klar kursændring i forhold til den forrige CDU-CSU-FDP-regering.

Forsvaret har i dag 185.000 stillinger, hvoraf de 6.000 er ubesatte. De skal også besættes nu, varsler forsvarsministeren.

Share This