Tyske intellektuelle i oprør mod kønsneutral sprogbrug

Illustrationsfoto: AxelBoldt

Tyskland: Politisk korrekthed i sproget og kønsneutral sprogbrug er blevet for meget for en lang række tyske akademikere og intellektuelle som i et åbent brev advarer imod ændringer af tysk i den politiske korrektheds navn. Brevet er foreløbigt blevet underskrevet af 100 personer og offentliggjort af Verein Deutsche Sprache.

Blandt kendte personligheder som har underskrevet brevet er blandt andre filosof og forfatter Rediger Safranski, komikere Dieter Nuhr og Dieter Hallervorden og forfatter Peter Schneider.

Initiativtagerne til brevet peger på, at kønsneutral sprogbrug ikke hjælper til mere lighed mellem mænd og kvinder. Eksempelvis er Angela Merkel blevet tysk kansler, selvom der på tysk kun findes ordet kansler.

Kønsneutral sprogbrug er blevet hyppigere brugt i Tyskland. Eksempelvis har byen Hannover indført kønsneutral sprogbrug, heriblandt helt droppet ordene som lærer eller lærerinde og i stedet for indført “undervisere” eller “lærerarbejdskraft”.

Initiativtagerne opfordrer tyske politikere til at “fortsætte det tyske sprog uden disse gender ulykker”. ota

Share This