To tyske synspunkter på dagens Polen

Præsidentpaladset i Warszawa Foto: Ota Tiefenböck

Præsidentpaladset i Warszawa Foto: Ota Tiefenböck

Af Søren Riishøj, lektor ved Statskundskab, SDU

Søren Riishøj_2Polen: Det polske Gazeta Wyborcza gengiver på sin internetside to meget forskellige synspunkter om den nye regering i Warszawa. Det ene i Süddeutsche Zeitung, det andet i Frankfurter Algemeine, to af Tysklands mest indflydelsesrige aviser.

I Süddeutsche Zeitung tager Alexander Mühlauer udgangspunkt i det kritiske brev der er sendt til Warszawa fra Europa Kommissionen, men som indtil nu ikke har ændret noget. EU kan ifølge Mühlauer ikke bare sidde og se til. Ellers svigter vi de europæiske værdier. Selve EU’s fundament vil da være truet. Den mulighed at fratage Polen stemmeretten i Det Europæiske Råd bør derfor stærkt overvejes.

Modsat taler Marcus Felsner i Frankfurter Allgemeine om de ”skandaløse” holdninger, der råder over for landet mellem Oder og Neisse, og som giver sig udslag i, at regeringen i Polen skal stå skoleret i Bruxelles.

Vi (tyskerne) må forstå debatten i Polen og lytte til den. Polen har stor betydning for Tyskland og for Europa. At den gamle regering blev væltet ved valget skyldes meget, at de unge stemte i protest mod at være arbejdsløse og stå uden bolig, og at rigtig mange pensionister lever i fattigdom.

Tyskland har selv en del af ansvaret, for Tyskland handler egenhændigt i for eksempel flygtningespørgsmålet, og når det gælder energipolitikken. Vi skal heller ikke glemme, siger han, at det store flertal støtter EU-medlemskabet.

Share This