Tjekkisk konge ønskede at skabe EU allerede i 1400-tallet

Et billede af Alfons Mucha af Husitternes konge Georg fra Podebrady

Tjekkiet: Det tjekkiske kursted Podebrady er især kendt for den bøhmiske konge Georg fra Podebrady, ofte kaldt for husiternes konge. Georg blev tjekkisk konge i 1458, i en ganske vanskelig tid og kunne med det samme forudse, at Bøhmen før eller senere vil komme i konflikt med den katolske kirke i Rom.

Georg forsøgte at sikre freden med Rom ved et radikalt forslag, som nogle ser som en slags forgænger for dagens EU. Han foreslog en traktat blandt alle kristne magter – Tractatus pacis toti Christianitati fiendae- (En aftale om kristnes fred), som skulle have Ungarn, Polen, lande under den bøhmiske krone, Bayern, Frankrig, Italien og dets fyrster som stiftende medlemmer. Andre, heriblandt de spansktalende magter skulle slutte sig til aftalen senere.

Medlemsstaterne skulle afgive et løfte om at løse alle forskelle udelukkende ved fredelige midler. Der skulle have været et fælles parlament og andre fælles institutioner. Georg sendte en udsending på en rundtur til de forskellige europæiske lande med et udkast til en traktat og håbede på, at traktaten kunne træde i kraft i 1464. I løbet af årene 1462-1464 blev der afholdt møder med den polske og ungarske konge, delegationen besøgte også flere gange Serenissima (Republikken Venedig), den franske kongerige, hertugdømmet Bourgogne, det polske og ungarske Kongerige, grevskabet Brandenburg og Sachsen.

Det var dog kun de tyske fyrster, den polske og den franske konge, der var med på idéen. Venetianere nægtede at gøre noget uden, at Paven var involveret. Ligeledes den ungarsk konge Matthias Corvinus var imod, formentlig fordi han modtog en del økonomiske midler fra Rom.

Kong Georgs plan var forud for sin tid. Det var multilaterale aftaler, som var de internationale diplomatiske værktøjer i middelalderen, mens bilaterale traktater var meget usædvanlige.

Ideen om den type fredsaftale var derfor forud for sin tid og var umulig at gennemføre. Det var sandsynligvis grunden til, at ideen om at skabe et middelalderligt “EU” aldrig blev til noget. ota

Share This