Tjekkiet i EU-kurs igen

Prag

Udsigten mod borgen i Prag Foto: Ota Tiefenböck

Tjekkiet: Den socialdemokratisk ledede koalition, der kom til den 29. januar i år, er tydeligvis indstillet på at komme nærmere ”mainstream” det vil sige det etablerede EU efter flere år med blød eureoskepticisme under borgerdemokratisk Parti (ODS).

Tjekkerne har ikke været gode nok til at skaffe sig penge fra EU’s kasser og varetage sine interesser i EU i det hele taget. Det udtalte landets ministerpræsident, socialdemokraten Bohuslav Sobotka i forbindelse med højtideligholdelsen af 10 året for EU’s store udvidelse mod øst.

Problemet for Tjekkiet, fortsatte Sobotka, er den lave konkurrenceevne, som igen i høj grad skyldes dårligt virkende institutioner, for høj korruption og dermed ringe investeringsklima. Sobotka tilslutter sig også ønsket fra EU-Kommissionen om at formindske energiafhængigheden af Rusland blandt andet gennem yderligere at forbinde de forskellige ledningsnet i Europa.

På et møde med EU-præsident Herman Rompuy blev EU klimamål diskuteret, men her var det så som så med enigheden. Tjekkiet vil i hvert fald fastholde landets konkurrenceevne og energisikkerheden, altså ikke hæve energipriserne for at mindske import, for eksempel ved at satse langt mere på vedvarende energi. sr

Share This