Tjekkiet fortsat mest ateistisk land, Polen det mest religiøse

En kirke i Wroclaw Foto: Ota Tiefenböck

Af Søren Riishøj, lektor ved Statskundskab

Polen/Tjekkiet/Ungarn: At dømme efter “Pew Research Centers” nyeste undersøgelse af religionens betydning i 18 lande er Tjekkiet stadig det mest ikke-religiøse land i øst. Ikke mindre end 72 af tjekkerne føler ingen tilknytning til religion overhovedet, 66 pct. erklærer sig for “ikke-troende”. Holdningen til homoseksualitet er måske netop derfor også ganske afslappet i Tjekkiet, hvor kun 21 pct. “fordømmer homoseksualitet”, hvilket er langt under gennemsnittet for alle 18 lande.

Den høje sækularisering, dvs. adskillelse mellem religion og stat, er bestemt ikke ensbetydende med, at tjekkerne ikke værdsætter egne kulturelle traditioner, tværtimod udtrykker de fleste tjekker “kulturel stolthed”.

Polen fremstår som det mest konservative katolske land. Men langt de fleste polakker ønsker ikke, at staten støtter kirken finansielt, kun 28 pct. går ind for det, og andelen af polakker der betegner sig selv som katolik er faldet siden 1991, fra 96 pct. ned til 87 pct.

Som sagt af Jacek Kucarczyk, leder af “Institut Spraw Publicznych”, splitter den katolske kirke i høj grad befolkningen. Stadig flere, også inden for kirken, lægger således afstand til “piso-katolicizmu”, tætte forbindelser mellem kirkeledelsen og Lov og Retfærdighedspartiet (PiS).

Også færre ungarer og tjekker betegner sig selv som katolikker, fra 1991 til 2015 er der for Ungarn tale om et fald fra 63  til 56 pct., i Tjekkiet fra 44 til 21 pct..

Undersøgelsen viser en voksende tilslutning til religiøse værdier i kristelig-ortodokse lande, siden 1991 er støtten således steget i Ukraine fra 37 til 71 pct. i 2015, i Rusland fra 39 til 78 pct.

Share This