Store udfordringer for Polens sundhedssystem

Illustrationsfoto: Norbert Kaiser

Illustrationsfoto: Norbert Kaiser

Af Søren Riishøj, lektor ved Statskundskab, SDU

Søren Riishøj_2Polen: For hver 1.000 indbyggere har Polen kun godt fem sygeplejersker, hvilken placerer Polen på en pinlig 34. plads blandt OECD-landene. Og i 2025 bliver det værre endnu, siger prognoserne, til den tid vil tallet være nede på fire!

Den største gruppe af sygeplejerskerne er i dag mellem 55 og 60 år, aldersgennemsnittet for alle er 48. Så i de kommende år vil rigtig mange gå på pension, og det samtidig med at den polske befolknings aldersgennemsnit stiger og behovet for sundhedsydelser stiger, siger fagforeningsrepræsentant Dorota Gardias til det polske dagblad ”Gazeta Wyborcza”.

Oven i dette kommer så udvandringen af sundhedspersonale til lande i Europa, hvor arbejdsforholdene er bedre end i Polen. Sundhedspersonalet er i det hele taget meget hårdt belastet. Mange sygeplejersker arbejder flere steder på samme tid og under dårlige kontraktforhold. Det har over de sidste år ført til adskillige strejker på hospitalerne.

Ingen har kontrol over den samlede arbejdstid. Og ingen regering, heller ikke den nuværende, har indtil nu fået etableret administrative rammer, som virker hensigtsmæssigt. Der er fare for, at sundhedssystemet vil komme til at virke lige så skandaløst som i 1990erne, med store lokale forskelle i ydelser og mangelfuld finansiering.

Bedre overenskomster er nødvendige, hele sundhedssektoren behøver et løft. I dag udgør udgifterne til sundhed kun 4.8 pct. af det samlede polske nationalprodukt (BNP). Problemet er, at det er svært at få en dialog i gang med de politisk ansvarlige, fortsætter Gardias.

Regeringen vil kun føre samtaler med fagforeningen Solidaritet og til dels OPZZ – og det ud fra politiske motiver. Dermed fravælges de fora, der repræsenterer alle ansatte i sundhedssystemet – også andre end læger og sygeplejersker.

Share This