Ad

Store anti- corona demonstrationer i Berlin planlagt til weekenden

Af Michael Skovgaard

Tyskland: Berlin forbereder sig på en varm weekend. Trods forbud mod forsamlinger vil  arrangørerne af anti-Corona demonstrationerne gennemføre dem. Politiet står over for en stor opgave, og demonstranterne kan forvente at blive straffet. I alt er der anmeldt 1.000 demonstrationer lørdag. Hvorvidt alle bliver en realitet er dog tvivlsomt.

Demonstrationerne er en protest mod de skrappe Corona-forholdsregler i Tyskland. Deltagerne mener, at forsamlingsforbudet strider mod en grundlovssikret ret. Ifølge politiets efterretningstjeneste er der dog en tendens til, at højreekstreme grupperinger forsøger at „overtage“ demonstrationerne og afspore selve formålet med dem.

Berlins „innensenator“ (indenrigsminster) Andreas Geisel (SPD) har slået fast, at de anmeldte demonstrationer forbliver forbudt. Erfaringerne fra den tidligere demonstration 1. august viser, at deltagerne slet ikke overholder afstandskravene.

Michael Ballweg fra Stuttgart, som står bag bevægelsen „Querdenken“ har anmeldt 22.500 deltagere til lørdagens demo, har indgivet en klage over beslutningen til retten i Berlin.

Alt i alt har myndighederne i Berlin modtaget 1.000 anmeldelser af demonstrationer lørdag. Heriblandt flere moddemonstrationer fra venstrefløjen.

Deltagerne i demo‘erne kan forvente at blive straffet. Hvordan det skal udmøntes i praksis, er dog uklart. 1. august var 1.100 politifolk i aktion, og man anslog, at 30.000 mennesker deltog i demonstrationen. Det tal ventes at blive noget højere på lørdag, og store politistyrker fra andre delstater er indkaldt.  Mr. East følger situationen i Berlin og forventer en opdaterng i løbet af lørdag.