St. Petersborgs økonomiske forum, med Ukraine og sanktioner på dagsordenen

Vladimir Putin Foto- Mil.ru

Vladimir Putin Foto- Mil.ru

 Af Søren Riishøj, lektor ved Statskundskab, SDU

Søren Riishøj_2Rusland: Det årlige økonomiske forum i St. Petersburg bliver altid mødt med stor opmærksomhed. Her gør Rusland sit bedste for at tiltrække udenlandske investorer og begrænse de skadelige virkninger af de vestlige sanktioner.

I år talte Putin ikke kun om økonomi. Undtagelsesvist blev også Ukraine nævnt. Siden marts 2014 har mindst 9.000 mistet livet under kampene i det østlige Ukraine, deriblandt et ukendt antal russere.

Putin nævnte vigtigheden af, at der hurtigt bliver vedtaget en særlig status for Østukraine med udstrakt selvstyre sådan som bestemt i Minsk II aftalen, og han kritiserede den ukrainske holdning, gående på at en selvstyreordning først kan etableres, når der er skabt en stabil våbenhvile.

Men, sagde Putin, forholdene i Donbas styres efter princippet om at ”de skyder og andre skyder tilbage, og så har du konfrontationerne”. Kun en hurtig vedtagelse af selvstyre kan skabe stabilitet.

Det er ekstreme højregrupper i det ukrainske parlament, der er blokeringen, sagde Putin videre. Overraskende for mange støttede Putin Porosjenko’s forslag om at lade OSCEs kontrollanter bevæbne eller i hvert give dem retten til det. Tidligere har dette været afvist fra russisk side.

Spørgsmålet om oprettelse af en særlig politienhed i OSCE-regi blev ikke omtalt af Putin. Også spørgsmålet om transit af gas via Ukraine er blevet taget op fra russisk side. Således har Gazprom’s chef Alexej Miller skarpt taget afstand fra Ukraines krav om stigning i transitprisen på gas, fra 2.5 dollar pr. 1.000 m3 til 4.5 dollar, næsten en fordobling.

Putin selv har sagt, at det i endnu højere grad animerer Rusland til at bringe gassen til Europa uden om Ukraine, fx via Northstream ledningen og på sigt meget gerne via en ny parallelledning Northstream II. Ukraine selv har ikke købt russisk naturgas siden november 2015, men vil gerne fortsat være transitland af politiske og økonomiske grunde.

Mødet i st. Petersburg blev imødeset med ekstra stor spænding, eftersom EU-kommissionens formand, Jean-Claude Juncker, havde meldt sin ankomst. Nok så vigtigt var, at Polen var repræsenteret på mødet, endda på ministerniveau, via viceminister for udvikling, Radoslaw Domagalski. Under den forrige regering, ledet af Borgerplatformen, blev mødet i st. Petersborg fuldstændig boykottet fra polske side. Kursskiftet blev forklaret med, at Polen ønsker at udnytte de muligheder, der trods for sanktionerne, er i et økonomisk samarbejde med Rusland.

Men det vil uden tvivl svække ”høgene” i EU i deres kamp for at fastholde og forlænge sanktionerne mod Rusland ud over juli måned. Østrig, Frankrig, Grækenland, Tyskland og Ungarn var også repræsenteret på ministerniveau, andre lande derimod på ambassadørniveau.

Italien der har været skeptisk over for sanktioner mod Rusland fik sidste år indført, at EU’s sanktioner ikke kan forlænges uden forudgående debat og vedtagelse i Rådet. Metteo Renzi var i øvrigt til stede i St. Petersburg og skal have indgået nye kontrakter med Rusland for over 1 mia. dollar – uanset sanktioner.

Share This