Særlig enhed skal undersøge Polens udenrigstjeneste

waszczykowski-foto-karolina-siemion-bielska

Af Søren Riishøj, lektor ved Statskundskab, SDU

Søren Riishøj_2Polen: Polens udenrigsminister Witold Waszczykowski har nedsat en særlig enhed til at ”verificere” ledende personel i landets udenrigstjeneste, og det kan blive starten på en større udrensning af personale, skriver Pawel Wronski i ”Gazeta Wyborcza”.

Den nye enhed ledes af den tidligere ambassadør i Beograd Andzej Jasionowski sammen med andre i udenrigstjenesten, der var faldet i unåde under den tidligere regering, ledet af Borgerplatformen. Jasionowski blev udvist fra Serbien efter anmodning fra regeringen i Beograd, da han havde været involveret i et færdselsuheld og blev anklaget for spirituskørsel i serbiske medier.

Den nye enhed er meget rammende blevet døbt ”salonen for de udstødte” (”salon odrzuconych”). I løbet af 6 måneder får de ansattei udenrigstjenesten at vide, om de kan fortsætte i deres embede og til hvilken løn. Regeringen prøver at berolige og siger, at de fleste ikke vil blive berørt.

Et er formålene, siges det, er at ”screene” kadrene (”preglad kadr”) og at få udrenset folk, der har haft forbindelser tilbage til den kommunistiske sikkerhedstjeneste, men det kan af gode grunde ikke dreje sig om ret mange og i hvert fald kun ældre medarbejdere. Der drejer sig formodentlig om folk, der i en periode har opholdt sig ved MGIMO, et uddannelsessted for diplomater i Moskva før 1991.

Det er også blevet fremført, at for mange diplomater ikke har de tilstrækkelige sprogkundskaber, men den begrundelse kan iflg. Wronski ikke bruges som begrundelse for at fyre dem, der før i tiden har haft tilknytning til MGIMO. De kriterier der ligger til grund for ”screeningen” er i det hele taget uklare, men i et brev til de polske diplomater har Andrzej Jasionowski understreget, at polske diplomater skal fremme ”patriotiske værdier” og ”ærlighed”, underforstået at det ikke sker i tilstrækkeligt omfang i dag.

Share This