Rusland er nu verdens største eksportør af hvede

Illustrationsbille: Dreamstime

Et andet råstof kan blive mindst lige så vigtigt for Rusland som olie og gas. Klimaforandringer giver landet helt nye eksportmuligheder

Af Michael Skovgaard

Rusland: Fra juli 2016 til juli 2017 har Rusland eksporteret 27,8 mio. tons hvede. Dermed overhaler landet EU og USA som verdens førende eksportør. Det skriver den tyske nyhedsportal Finanzen 100. Samtidig skønner USA’s landbrugsministerium, at tallet kan nå op på 31,5 mio. tons for hele kalenderåret 2017. Dermed tegner kornafgrøder til at blive en sand guldgrube for Rusland.

Den russiske landbrugsminister Alexander Tkachev ser også lyse tider forude og spår, at landbrugsprodukter bliver en lige så vigtig indkomstkilde som olie og gas inden for de næste 10 år.

FN skønner således, at Rusland og Kasakhstan kan fordoble produktionen frem til 2021 og dermed stå for 29 procent af den samlede hvedehøst på verdensplan.

Der er flere grunde til udviklingen. Efter Sovjetunionens sammenbrud var der store landområder, som ikke blev opdyrket, da det ikke lønnede sig rent økonomisk, men med den nyeste teknik ser det nu anderledes ud. Et område på 566.000 kvadratkilometer – halvanden gang så stort som Tyskland – ligger brak, og der er tale om frugtbar landbrugsjord.

Netop klimaforandringer skønnes at have en gunstig indflydelse på udviklingen. FN skønner, at gennemsnitstemperaturen vil stige med 1,8 grad de næste 10 år i de vigtigste landbrugsområder og med hele 3,9 grader frem til 2050. Det vil muliggøre dyrkning af hvede i nye områder i Sibirien og længere dyrkningsperioder i sydlige områder.

Samtidig indebærer klimaforandringerne og lange tørkeperioder faldende udbytte i lande som USA, Australien og visse EU-lande, og dermed også forringet konkurrenceevne.

Endelig kan Rusland også forvente en øget efterspørgsel i det kommende årti, som ifølge International Grains Council (IGC) vil ligge på 1-2 procent årligt.

Også de vestlige sanktioner mod Rusland bidrager til øget efterspørgsel hos russiske forbrugere. Ruslands modreaktion var et stop for import af fødevarer. Det har medført, at hjemmemarkedet for landbrugsprodukter er steget med 11 procent, og for grøntsager lyder tallet på 30 procent.

Eneste hindring for at blive den helt store supermagt på længere sigt er manglende tekniske fremskridt og en mere effektiv udnyttelse af landbrugsjorden. Således skønner FN, at den russiske landbrugssektor hovedsageligt vokser som følge af øget efterspørgsel på hjemmemarkedet og opdyrkning af nye områder. Nok er Rusland blandt verdens største producenter af hvede, men indtjeningsmæssigt halter landet stadig efter USA og Canada.

Share This