Rumæniens overgangsregering klar til at regere

Rumæniens nye premierminister Dacian Ciolos  Foto: European People's Party

Rumæniens nye premierminister Dacian Ciolos Foto: European People’s Party

Af Søren Riishøj, lektor ved Statskundskab, SDU

Søren Riishøj_2Rumænien: Det rumænske parlament har givet den ny teknokrat-regering ledet ad den tidligere EU-kommissær Dacian Ciolos et tillidsvotum med stemmerne 389 for, 115 imod, skriver Blakan Insight.Ciolos vil herefter sandsynligvis lede landet frem til det næste ordinære valg om et år. I forbindelse med tiltrædelsen erklærede Ciolos, at den ny regering vil handle effektivt og målrettet og ønsker at skabe tillid.

Regeringen består af en blanding af eksperter, diplomater og civilsamfundsaktivister. Et par udnævnte ministre måtte dog droppes undervejs. Den foreslåede justitsminister blev således fundet for ”let” og uerfaren. Sammensætningen af regeringen afspejler mistroen til de ”traditionelle” polikere.

Regeringen vil ændre valgloven, så det for eksempel bliver lettere for rumænere i udlandet at stemme. Det vil antagelig styrke de borgerlige partier.

Den tidligere regerings forslag om at sænke momsen (VAT) fra 24 til 20 procent fastholdes, men underskuddet på statsbudgettet skal ikke overstige tre procent. Indsatsen mod korruption skal fortsætte med uforandret styrke.

Mens det er lykkedes at få en ny regering på plads i Rumænien har det knebet i Kroatien, hvor der var valg for nylig, og hvor det ny parti ”Most” er tungen på vægtskålen. ”Most” ser helst en bred samlingsregering, men det har der ikke været stemning for i de to store partier.

Share This