Porosjenko’s parti ved at falde fra hinanden

Ukraines præsident Petro Porosjenko Foto: Ota Tiefenböck

Ukraines præsident Petro Porosjenko Foto: Ota Tiefenböck

Af Søren Riishøj, lektor ved Statskundskab, SDU

Søren Riishøj_2Ukraine: Alt peger i retning af, skriver Bohdan Butkevitj i ”Ukrainian Week”, at præsident Petro Porosjenko er ved helt at miste kontrollen over sit parti. I hvert fald er den 136 mand store parlamentsgruppe blevet delt i flere forskellige indbyrdes stridende fraktioner.

Meget skyldes, at partiet, stik modsat Janukovitj’ Regionernes Parti, stort set ikke har nogen fast struktur og er uden tæt kontakt til præsidenten. Eksperter har identificeret en række grupperinger.

En vigtig er gruppen på omkring 25 personer omkring Ihor Kononenko-Sergei Berezenko, der støttes af Oleksandr Granovskyj. Kononenko mistede sin post som viceformand for parlamentsgruppen, da økonomiminister Abramovivius for nylig trak sig som minister, netop på grund af konflikt med Kononenko, men han har stadig stor indflydelse. Kononenko’s gruppe er den eneste, som er loyal over for Porosjenko.

Formanden for parlamentsgruppen, Juri Lutsenko er en garvet politiker, men han har ikke stor indflydelse. En del parlamentsmedlemmer er uformelt knyttet til Kononenko’s gruppe.

Ud over Kononenko’s gruppe finder vi ifølge Butkevitj inden for Poroshenko’s Blok en agrarlobby, en gruppe med udspring i det gamle nu opløste parti UDAR samt en ”anti-korruptionsgruppering”, som har eksisteret siden sidste efterår og derudover nogle små grupperinger typisk omkring enkeltpersoner. De udgør en ”ansigtsløs gruppe” med egne snævre interesser, der i det store og hele stemmer som partilederne siger.

Da der for nogle uger siden blev stemt om en mistillidsdagsorden til regeringen var Porosjenko’s Blok delt, måske efter ordre fra Porosjenko selv!

Under disse forhold er det formentlig ikke mærkeligt, at det ukrainske parlament ikke fungerer, da Porosjenko’s Blok er den klart største gruppe i parlamentet.

Share This