Polske kvinder fravælger børn

 

Illustrationsfoto: Wikimedia Commons

Illustrationsfoto: Wikimedia Commons

Polske kvinder fravælger i stigende grad at få børn. Social usikkerhed er en af de vigtigste årsager.

Af Søren Riishøj, lektor ved Statskundskab, Syddansk Universitet

Polen: Kun hver anden polsk kvinde i alderen 29-45 år ønsker at blive moder. Blandt dem, der har ét barn, ønsker kun 41 procent at få et barn til, og halvdelen af de helt unge overvejer slet ikke at få børn. En del af den, for Polen ugunstige, udvikling skyldes frygten for at miste arbejde, skriver den polske avis, Gazeta Wyborcza.

I løbet af de seneste år har omkring hver tiende kvinde på barsel mistet arbejdet efter tilbagevenden til arbejdsmarkedet. Der er dog også andre problemestillinger, som betyder, at polske kvinder fravælger børn. For eksempel erklærer en tredjedel, at de ikke har nogen at få et barn med.

Alle disse faktorer betyder en ekstrem lav fødselsrate i Polen. Kun 1.3 børn per kvinde i den fødedygtige alder, og det er noget af det laveste ikke alene i EU, men også i hele verden. Den lave fødselsrate betyder en yderst skæv alderssammensætning af den polske befolkning, altså flere ældre og færre børn og unge.

Problemet med fødselstallet er begrænset til Polen, for polske kvinder i for eksempel Storbritannien føder i gennemsnit mere end to børn. Det er klart over niveauet i Polen. Det skyldes frem for alt den mere børnevenlige politik her.

En stor del af bistanden i Storbritannien ydes direkte til familierne. I Polen er vuggestuerne reelt nedlagt, hvilket officielt forklares med barselsorloven til kvinderne (på ét år). Men den orlov kan ikke benyttes af kvinder på deltid.

Det er ligeledes mangel på statslig støtte til børnefamilierne og den generelt usikre økonomiske fremtid, der sænker fødselstallet så dramatisk i Polen. Det fremgår af flere interview-undersøgelser med unge mødre. Usikkerheden er en væsentlig årsag til at mange unge vælger permanent at bosætte sig uden for landets grænser.

Share This