Polske bønder protesterer mod begrænsning af jordsalg

 

Illustrationsbille: Dreamstime

Illustrationsbille: Dreamstime

Af Søren Riishøj, lektor ved Statskundskab, SDU

Søren Riishøj_2Polen: Flere tusinde bønder protesterede for få dage siden i Warszawa mod den polske regerings lovforslag, der begrænser privates muligheder for frit at sælge jord med det formål at beskytte polsk jord mod spekulanter fra andre EU-lande.

Regeringens forslag indebærer, at jorden, også mindre jordstykker, kun skal kunne købes af ”individuelle bønder”, som dyrker jorden og bor i landsbyen i mindst fem år. Som ”individuel bonde” anerkendes kun den, der er med i bøndernes forsikringsordning KRUS.

Opkøbt jord skal ikke uden rettens godkendelse kunne sælges eller udlejes i mindst ti år. Regeringen vil med lovforslaget fjerne købere af jord, som ikke har tilknytning til landbrugsvirksomhed og tjener pengene andetsteds, og som derfor køber jord i spekulationsøjemed.

Lov og Retfærdighedspartiet vil også i fem år fastfryse salg af jord, der tilhører staten. Demonstrationen i Warszawa var organiseret af bondepartiet PSL, der bl.a. mener at loven er en unødvendig begrænsning for bøndernes arvinge og nært beslægtede.

Bondepartiet og Lov og Retfærdighedspartiet er enige om at bevare polsk jord på polske hænder, men uenige om fremgangsmåden.

Share This