Polsk-russisk dialog om historien ved at blive genoptaget

Illustrationsfoto: Piotr Drabik

Illustrationsfoto: Piotr Drabik

 

Af Søren Riishøj, lektor ved Statskundskab, SDU

Søren Riishøj_2Polen/Rusland: Det polske udenrigsministerium ønsker at genaktivere den polsk-russiske dialoggruppe (”Polsko-Rosyjska Grupa ds. Trudnych”) om de fortolkninger af historien (de ”hvide pletter”), der særlig grad adskiller de to lande.

Gruppen blev nedsat i 2002 i forbindelse med Vladimir Putins besøg i Polen. I flere år stod arbejdet stille, men det blev genaktiveret i 2008, efter Borgerplatformens sejr ved valget i 2007. En af de markante personer i forbindelse med gruppens arbejde har været Daniel Rotfield, tidligere chef i udenrigsministeriet og mangeårig direktør ved fredsforskningsinstituttet SIPRI.

Han trådte tilbage i 2015. I de senere år har arbejdet ligget stille igen. Politikere fra Lov og Retfærdighedspartiet var tidligere kritiske over for arbejdet i gruppen og kritiserede eksempelvis, at russerne ikke ville bruge betegnelsen folkemord om massakren på polske officerer i 1940 (kaldt Katyn-massakren).

Højre-internetportaler kaldte dengang ligefrem gruppens polske medlemmer for ”Moskva’s venner”, men nu vil den polske regering gerne genaktivere gruppen, skriver Pawel Wronski i ”Gazeta Wyborcza”.

Waszczykowski ønsker også en ”dialog-gruppe” oprettet, som skal fremme kultursamarbejdet med Rusland. Talsmand for historie-gruppen, Wlodzimierz Marciniak, der er polsk ambassadør i Moskva og tidligere medlem af gruppen, ved dog endnu ikke præcist, hvilke medlemmer der vil blive indstillet fra russisk side. Der hersker en del forvirring omkring indkaldelserne til de forberedende møder, og fra polsk side er der forbehold over for bestemte polakkers deltagelse, fx over for den tidligere polske ambassadør i Moskva, i dag ansat ved Centrum for Øststudier (OSW) i Warszawa, Kataryna Pelczynska-Nalecz, der har udtalt sig kritisk om den hårde linje i politikken over for Rusland.

Adam Rotfield agter heller ikke at være med i gruppen igen. Nogle holder sig tilbage på grund af modstand mod Jaroslaw Kaczynski og Lov og Retfærdighedspartiet. Om og hvornår dialog-gruppen optager sit arbejde er derfor usikkert på indeværende tidspunkt, men selve ønsket om at genoptage dialogen om de ”hvide pletter” i de historiske relationer mellem Polen og Rusland er interessant, ikke mindst at initiativet er kommet fra Warszawa.

Det er en udbredt vurdering, at historiker-kommissioner kan være (og i en del tilfælde også har været) et middel til at formindske (mis)brug af historiefortolkning i politisk øjemed og måske bidrage til at dæmpe den iskolde krig, der i de seneste år har rådet mellem de to lande.

Share This