Polsk jagt på nøgleposterne i EU

Radoslaw Sikorski  Foto: Andrzej Barabasz

Radoslaw Sikorski Foto: Andrzej Barabasz

Polen ønsker indflydelse i EU og satser hårdt på at få polske politikere på nøgleposterne i EU.

Af Søren Riishøj, lektor ved Statskundskab, Syddansk universitet

Polen: Som et af EU’s større lande satser Polen hårdt på at få egne folk sat ind på nøgleposter her hvor topposterne i EU skal besættes i kølvandet på Europaparlamentsvalget den 25. maj.

Èn skal polakkerne dog ikke regne med, posten som EU’s ”udenrigsminister” efter Catherine Ashton, hvor polakkerne ellers gerne ville have haft landets udenrigsminister, den ambitiøse Radoslaw Sikorski på posten.

Hovedårsagen er udviklingen i Ukraine og forholdet til Rusland. Flere store EU-lande, for eksempel Italien og Frankrig regner Sikorski for en ”anti-Putin høg” uden kvalifikationerne til at indgå de nødvendige kompromis’er.

I “Le Monde” har Sikorski for eksempel direkte opfordret Frankrig til at droppe kontrakten om indgåede kontrakter om militærleverancer (Mistral-sagen) til Rusland. Måske havde Sikorski opgivet ”drømmejobbet” allerede inden han kom med disse udtalelser, da de ikke ligefrem har hjulpet på hans ambitioner.

Nu satser polakkerne efter alt at dømme efter at få vigtige økonomiske poster i stedet, især på energiområdet, som prioriteres højt, samt ansvaret for det indre marked og konkurrenceforhold. Gennem at besætte de poster kan polakkerne lettere promovere deres ide om at få en energiunion i EU, fremme kul som energikilde og forhindre Gazprom i at komme ind på EU-markedet.

Jan Krzystof Bielecki, lige nu formand for præsidentens økonomiske råd, regnes lige nu for favorit, men andre, for eksempel den nuværende kommissær Janusz Lewandowski og tidligere finansminister Jacek Rostowski er også på tale. Ministerpræsident Donald Tusk har også været på tale som formand for Kommissionen, men den post får han næppe.

 Kilde: Gazeta Wyborcza

Share This