Polens premierminister leverer tiltrædelsestale uden udenrigspolitik

Polens premierminister Beata Szydlo præsenterede mandag Polens nye regering Foto: OphavsmandPlatforma Obywatelska RP

Polens premierminister Beata Szydlo præsenterede mandag Polens nye regering Foto:Ophavsmand Platforma Obywatelska RP

Polens nye premierminister Beata Szydlos tiltrædelsestale blev hovedsageligt præget af indenrigspolitiske tiltag

 Af Søren Riishøj, lektor ved Statskundskab, SDU

Søren Riishøj_2Polen: Måske mest overraskende for mange indeholdt Beata Szydlo’s tiltrædelsestale (”exposé”) i parlamentet meget lidt om udenrigs – og sikkerhedspolitikken, blot få dage efter terrorhandlingerne i Paris.Ganske vist manede hun sidst i sin tale til sammenhold efter begivenhederne i Paris, men der faldt ikke mange ord om hvordan Polen konkret kan styrke sikkerheden hjemme og ude. Omkring sikkerhedspolitikken generelt blev der i brede vendinger talt om opbygge de væbnede styrker og styrke NATO’s østflanke, men løfterne om at hæve forsvarsbudgettet til tre procent af BNP og at hæve antallet af væbnede styrker til 150.000 blev slet ikke nævnt.

Der blev i talen ikke talt om Syrien, Islamisk Stat, Ukraine og om NATOs kommende topmøde i Warszawa i juli måned 2016.

Szydlo nævnte i sin tale, at USA er garanten for landets sikkerhed, men EU fik ikke mange ord med på vejen, dog ”værdsætter vi medlemskabet i EU” –som det blev sagt, men EU-politikken skal være ”aktiv” og ”fast” og interessebestemt.

Flygtningekrisen blev kun berørt kort, og med indirekte adresse til Tyskland blev det i talen sagt, at det ikke er solidarisk at ”eksportere problemerne til andre”. Den udenrigspolitiske del af talen blev målt til at vare blot 1,5 minut, så det var den indenrigspolitiske del af talen, der vejede tungt.

Her blev der lagt op til, som lovet i valgkampen, at hæve familieydelserne, sænke pensionsalderen til 60 år for kvinder og 65 år for mænd, samt hæve den skattefri bundgrænse. Alt sammen tiltag som vil være meget dyrt for statskassen. Skoletandplejen skal være gratis for alle, førskolen skal gratis for de fattigste.

Pengene kan kun et kort stykke hentes hjem via den planlagte ekstra beskatning af banker og hypermarkeder, så alle venter spændt på følgerne af reformforslagene for statens underskud.

Under kultur og uddannelse lægges der op til mere vægt på indlæring i national identitet og polsk patriotisme, samt ganske som i Viktor Orbáns Ungarn, lægges der op til udskiftninger i forfatningsdomstolen, til mere statslig styring af anklagemyndigheden og ændringer i medieloven til gavn for regeringspartierne.

Bondepartiet PSL har mistet sin viceformandspost i parlamentet, og Ret og Retfærdighedspartiet sætter sig også på den kommission der skal kontrollere efterretningsvæsnet, som Jaroslaw Kaczynski, leder og partiet og den ”skyggechef” i den ny regering så rigtigt har sagt det: ”Budapest er kommet til Warszawa”.

Kilder: ”Gazeta Wyborcza”, ”Polityka” mv.

Share This