Polens præsidents mange udfordringer

Andrzej Duda Foto: Archiwum Kancelarii Prezydenta RP

Af Søren Riishøj, lektor ved Statskundskab, SDU

Polen: Efter at have nedlagt veto mod to af de tre forslag fra regeringen på retsområdet, står Polens præsident Andrzej Duda i den nærmeste fremtid over for svære udfordringer, skriver Piotr Semba i det polske ugeskrift “Do Rzeczy”.

At dømme efter meningsmålinger havde hans dobbelte veto bred opbakning i befolkningen. Spørgsmålet er dog, hvor mange af Lov og Retfærdighedspartiets vælgere der støtter ham.

Lige nu planlægger Duda strategien for de næste måneder. Han har lovet at komme med alternative forslag til de love, som han har nedlagt veto mod. Han skal her bestemme, hvem der skal bistå ham med udarbejdelsen af forslagene. Skal de have mening, skal de accepteres af Lov og Retfærdighedspartiet og helst også partiet Kukiz 15 og Bondepartiet.

I den forbindelse skal han afgøre, hvor vidtgående forslagene skal være, og det i sig selv er en svær beslutning. Duda skal også vurdere, hvor langt han skal gå for at imødekomme kravene fra EU og det internationale samfund.

Skal han vælge konfrontation eller dialog? Og skal han tage hensyn til oppositionen i parlamentet, der stadig et langt stykke ser Duda som en marionet for Lov og Retfærdighedspartiet.

Duda blev i sin tid valgt for Lov og Retfærdighedspartiet. De færreste tror, at han vælger konfrontationen med regeringen, men der er høge og duer i regeringspartiet, og det kan Duda spille på. I hvert fald et vist stykke har Duda valgt en “tredje vej” mellem Borgerplatformen og Lov og Retfærdighedspartiet.

I hvert fald har han rakt hånden ud til Kukiz-15 og Bondepartiet samt moderate i Lov og Retfærdighedspartiet. En alliance med Borgerplatformen og partiet “Moderne” (“Nowoczesna”) kommer næppe på tale. Duda, siger Semba, er og forbliver højre-national.

Der er parlamentsvalg i Polen i 2019 og præsidentvalg i 2020, så udfaldet af parlamentsvalget vil få betydning for den strategi, Duda vælger i den sidste fase op til præsidentvalget i 2020. Spørgsmålet er også, om Lov og Retfærdighedspartiet vil finde en modkandidat.

Share This