Polens parlamentet “sylter” forslaget om totalforbud mod abort

En demonstration mod abortlov i Polen  Foto: zorro2212

En demonstration mod abortlov i Polen Foto: zorro2212

Af Søren Riishøj, lektor ved Statskundskab, SDU

Søren Riishøj_2Polen: Lige siden 1989 har abortspørgsmålet været et vigtigt politisk dagsordenpunkt i Polen, og den sidste uge var ingen undtagelse. Parlamentet behandlede her to forskellige forslag, ét om en liberalisering, således at abort skal være tilladt op til 12 uger efter graviditeten, og et andet, der, foreslået af “Stop Abort”, der helt forbyder abort, også i det tilfælde af graviditet er fremkaldt via voldtægt, og hvor kvindens liv er truet.

At parlamentet behandlede de to forslag, skyldes reglen om underskriftsindsamlinger, der pålægger parlamentet at drøfte bestemte emner, dersom det tilstrækkelige antal underskifter er indsamlet og godkendt.

Forslaget om liberalisering af abort blev forkastet af parlamentet, mens forslaget om totalforbud blev sendt i en særlig kommission, hvor det sandsynligvis bliver “syltet” og “skudt til højre”.

Ved afstemningerne var flere partigrupper splittede, ministerpræsident Beata Szydlo forlod salen og afholdt sig således fra at stemme overhovedet. Debatten er bestemt ikke kommet Lov og Retfærdighedspartiet eller den katolske kirke tilpas.

Over 70 pct. af vælgerne ønsker at fastholde retten til abort i tilfælde af voldtægt, og hvor kvindens liv er i fare. 53 pct. ønsker ret til abort, hvor fostret har lidt skade. Kirkeledelsen har opfordret til et “abortkompromis” for at undgå at komme i “krig” med rigtig mange troende katolikker.

Share This