Polens katolske kirke går i offensiv, ingen aborter i Polen

Illustrationsbillede: Ota Tiefenböck

Illustrationsbillede: Ota Tiefenböck

Af Søren Riishøj, lektor ved Statskundskab, SDU

Søren Riishøj_2Polen: Når det gælder spørgsmålet om ufødtes liv kan vi ikke henholde os til den lov der blev gennemført helt tilbage i 1993. Sådan siger kirkeledelsen i Polen.

Loven tillader abort i tre tilfælde:  at fosteret har lidt skade, at moderens liv er i fare, eller at graviditeten er fremkaldt gennem voldtægt. Kort sagt var der tale om en yderst restriktiv lov.

Ikke desto mindre vil den katolske kirkeledelse (”episkopatet”) presset af fundamentalistiske grupper som ”Pro- Life” og ”Stop Abort” nu fjerne enhver mulighed for abort og er i gang med at samle underskrifter for at få emnet bragt på dagsordenen i parlamentet.

Et totalforbud mod abort er blevet imidlertid et alvorligt problem for det regerende Lov og Retfærdighedsparti, for partiet er internt delt i spørgsmålet. Partiet er før gået ind for restriktioner, når det gælder seksualundervisning og befrugtning af kvinder ”in vitro” (”reagensglasbørn”), men en regulær ”kirkekamp” har partiet bestemt ikke lyst til og slet ikke har kort før pave Frans’ besøg i Polen.

Regeringen har meget andet at slås med lige nu. Iflg. polske medier vil spørgsmålet om totalforbud måske blive ”syltet” gennem oprettelse af en særlig kommission, der skal drøfte emnet. Lov og Retfærdighedspartiet skal angiveligt have lagt pres på kirkeledelsen for at få svækket ””Pro-Life” og andre gruppers pression.

Men kirkeledelsen har ikke desto mindre ladet en erklæring oplæse i landets kirker, hvori der stilles krav om, at loven fra 1993 ændres. Og abortspørgsmålet er ikke det eneste emne, hvor kirken fører sig frem.

Meget tyder på, at kirken nu også får muligheder for at opkøbe landbrugsjord! En ny lov om salg af landbrugsjord er ellers møntet på at undgå udenlandske ”spekulanters” opkøb gennem at sikre at jorden går til individuelle bønder med dyrkningspligt.

Share This