Polen og sundhedssystemet, normeringer og ”leasing” af sygehuse

Et hospital i Ldoz Foto: Mafo

Af Søren Riishøj, lektor ved Statskundskab, SDU

Polen: Fra januar måned skal de nye normeringer for antallet af sygehuspersonale træde i kraft, og de lægger op til en bedre dækning med sundhedspersonale, fx når det gælder antallet af sygeplejersker pr. patient. Det kræver i hvert fald 10.000 flere ansatte.

Spørgsmålet er, om de lokale instanser og sygehusene selv kan indfri de opstillede mål. De tror i hvert fald ikke selv på det og har iflg. det polske dagblad ”Gazeta Wyborcza” bedt om at få starten på de nye normeringer udsat.

De ønsker også flere penge til sundhedssystemet, at få mindst 15 pct. mere fra Den Nationale Sundhedsfond, der indgår aftaler med de enkelte sygehuse. Skal målene opfyldes kræves der tilgang af mindst 10.000 nye sygeplejersker og sygeplejere.

I øjeblikket er de ansatte under voldsomt pres, arbejdsmæssigt, mange arbejder over tid og på flere forskellige afdelinger samtidigt. Sygehusene og de lokale myndigheder har haft flere år til at forberede sig på de nye normeringer, men det ændrer ikke ved problemernes omfang.

Lønningerne i sundhedssystemet er stadig lave, mange tjener tæt på minimumslønnen 2.100 zloty (godt 3.000 d.kr.). Mange nyuddannede vælger derfor at fravælge hospitalerne og arbejde i andre erhverv.

En del af problemerne søges løst gennem at ansætte flere ikke-uddannede for at aflaste uddannet personale. En del lokale, kommuner og regioner har valgt at ”løse” problemet gennem at udleje (”lease”) sygehusene til private. Dette har imidlertid ført til fyringer af sundhedspersonale og lavere kvalitet i behandlingen af patienterne.

Den Nationale Sundhedsfond og de lokale myndigheder skal kontrollere, at målene for patientpleje bliver overholdt, men har svigtet. Udlejningen gælder typisk i 20 eller 30 år. Der er lokalvalg i Polen sidst i oktober, og som i mange andre lande i Europa står sundhedsvæsnet højt på dagsordenen.

Share This