Ad

Polen og Spanien: To forskellige lande, som har meget til fælles

Den polske by Wroclaw Foto: Ota Tiefenböck

Af Søren Riishøj, lektor ved Statskundskab, SDU

Polen/Spanien: Landene i EU er forskellige, men nogle lande har dog en del til fælles. Det gælder eksempelvis Polen og Spanien, konstaterer Christian Davies, publicist og med både polsk og britisk statsborgerskab i det polske dagblad ”Gazeta Wyborcza”.

Polen og Spanien er ret store lande og med næsten samme indbyggertal. Begge er katolske, har en multinational historisk baggrund og erfaringer med høj emigration.

Minder fra den lange historie er blandet op med traumer i nyere historisk  tid og anklager om massemord. I det 20. århundrede gennemlevede Polen og Spanien tragedier, Polen under 2. verdenskrig Holocaust. Spanien havde borgerkrigen, hvor omkring 400.000 døde i krigshandlinger og omkring 200.000 i perioden af sult og underernæring i perioden 1939-45.

Begge lande havde under og efter 2. verdenskrig repressive autoritære systemer, men begge lande oplevede, efter Franco og efter kommunismens fald, fredelige og forhandlede overgange til demokrati (kaldt ”pacted revolutions”).

I begge lande satsede de nye demokratisk valgte regeringer på at ”slå en streg i sandet” forhold til historien, i Spanien kaldt ”pacto del olvido,” i Polen ”gruba kreska”, og i stedet se frem og lære af historien. Begge satsede efter bruddet med det autoritære system på at ”vende tilbage til Europa” og undgå at høre til Europas periferi.

Både Polen og Spanien kom dog til at skabe problemer i EU, i Polen under Kaczynski og i Spanien med Katalonien og voksende separatisme og terror. Så begge lande er en del af EU’s mange problemer, men Europa/EU er også en del af løsningen. Spørgsmålet er blot, om EU er i stand til at bidrage til løsningerne.

Der er, siger Davies, også forskelle. Diktaturet under Franco var højre-ekstremt, i Polen autoritært i mellemkrigsperioden (fra 1926) og kommunistisk efter 2. verdenskrig. Under Franco fik den katolske kirke friere vilkår, end i Polen under kommunismen, hvor kirken var i opposition til styret. Spanien var mindre isoleret fra Vesten under diktaturet end Polen, eksempelvis havde USA militærbaser i Spanien.

Ironisk nok bliver dette gentaget, i fald USA opretter permanente militærbaser i Polen som ønsket af den polske regering. Polen og Spanien har i dag forskellige udenrigs- og sikkerhedspolitiske interesser, Spanien fokuserer mest på Nordafrika og Latinamerika, mens Polen især har blikket rettet mod øst, mod Ukraine og Rusland og mod de andre Visegrad-lande.