Leszek Balcerowicz runder de 70

Balcerowicz Foto: Jan Mehlich

Leszek Balcerowicz Foto: Jan Mehlich

 

Af Søren Riishøj, lektor ved Statskundskab, SDU

Søren Riishøj_2Polen: Er der en person der har sat sit præg på Polen siden kommunismens fald, er det Leszek Balcerowicz, finansminister i Polens første ikke-kommunistiske regering, senere leder for det liberale Frihedsunionen (UD) og nationalbankdirektør.

Den 19. januar rundede Balcerowicz de 70 år, og det er bestemt ikke gået upåagtet hen. Som skrevet af Jakub Majmurek i ”Gazeta Wyborcza” er Balcerowicz’ person omgivet af forskellige myter.

Nogle ser ham som fadderen til Polens ”økonomiske mirakel”, som den der takket være ”Balcerowicz-planen” skabte overgangen til det fri marked og skaffede polakkerne fyldte hylder i butikkerne. Andre ser ham modsat som den der skabte hyperinflation, arbejdsløshed og ulighed.

Modsat sin nestor fra dengang, Geoffrey Sachs, har Balcerowicz siden starten af 1990’erne holdt fast i neoliberal økonomisk teori og forsvaret sine økonomiske reformer, den økonomiske chokkur med prisliberalisering og frihandel. Sandt er at bruttonationalproduktet allerede i 1995 oversteg niveauet i 1990, det kunne andre lande i øst ikke leve op til, men det havde sin pris socialt.

Balcerowicz karriere går tilbage til begyndelsen af 1980erne, hvor han flirtede med tanker om decentralisering og selvstyre efter jugoslavisk mønster, der senere blev omsat til støtte til en neoliberal økonomisk politik. Polen skulle hurtigst muligt omskabes til en ”normal markedsøkonomi”, et synspunkt der på det tidspunkt også blev lanceret af Václav Klaus i Tjekkoslovakiet, og som dengang, lige efter murens fald og under Reaganisme og Thatcherisme, var den altdominerende diskurs. En keynsiansk socialdemokratisk tilgang til overgangen fra plan til marked blev nærmest set som ”kryptokommunistisk”.

Fagforeningen Solidaritet havde ikke forestillet sig de sociale omkostninger, som Balcerowicz’ plan også førte med sig i form af virksomhedslukninger, mindre indflydelse til fagforeningerne og nedgang i realløn, men kunne intet stille op og havde heller ikke alternative planer at præsentere over for befolkningen.

Også i dagens Polen er holdningerne til Balcerowicz stærkt delte. Nationalkonservative og Lov og Retfærdighedspartiet kritiserer ham på det skarpeste og ser ham som den, der førte Polen ”i ruiner”, et slogan som blev formuleret af partiet både under præsidentvalgkampen og valgkampen op til parlamentsvalget i 2015.

Inden for oppositionen til Lov og Retfærdighedspartiet er meningerne delte. For nogle var (og er) Balcerowicz symbolet på Polens succes, men i den socialdemokratiske lejr er Balcerowicz et problem. Her er opfattelse, at chokkuren blev gennemført alt for brutalt.

Balcerowicz holder sig bestemt ikke tilbage i den hidsige debat, der har raset i Polen siden den ny regering i Polen kom til. Han betragter den polske regerings politik, ikke alene den økonomiske, som dybt uansvarlig.

Share This