Polen holder fast ved kul

En kulmine ved Katowice Foto: Chancellery of the President of the Republic of Poland

Af Søren Riishøj, lektor ved Statskundskab, SDU

Polen: Polen vil ikke kunne indfri EU’s klimamål for 2020 med en andel af vedvarende energi på mindst 15 pct. I de seneste år har andelen for vedvarende energi endda været faldende, skriver det polske dagblad ”Gazeta Wyborcza”.

For få uger siden vedtog Ungarn helt at ophøre med at fyre med kul i 2030. Slovakiet ophører med at understøtte forbruget af kul økonomisk. Andre lande i EU forfølger samme linje. Men ikke Polen. Godt nok skal i den netop offentliggjorte plan fra regeringen forbruget af kul falde, frem til 2030 til 50 pct. mod i dag 80 pct., men det skyldes, at produktionen af kul ikke kan opretholdes i samme omfang. Regeringen i Warszawa planlægger endda at åbne nye brunkulsminer, fx i Zloczew.

I regeringens plan siges, at rentabiliteten i kulindustrien skal opretholdes, produktionen fra åbne (og billigere) miner udvides mest muligt, og der skal gerne findes nye. Kul-lobbyen i Polen er meget stærk, også i fagbevægelsen Solidaritet, og det til trods for, at Polen kæmper med dybt alvorlige problemer pga. luftforeningen. 16 ud af Europas 20 mest forurenede byer er polske, mindst 40.000 mennesker dør om året pga. smog.

Der planlægges også opført atomkraftværker, i 2040 skal atomkraft efter planen dække 17 pct. af elforbruget. Her skal der ofres mindst 35 mia. zloty (ca. 60 mia. d.kr.). Forbruget af gas til elproduktion skal i 2030 kun udgøre 5 pct. Vedvarende energi skal dække 30 pct., om det mål kan indfries er tvivlsomt, for opstilling af vindmøller på land afvises pure. Vindmøller skal kun opstilles til havs.

Derudover satses på fotovoltik (”fotowoltaika”). Afvisningen af vindmøller på landjorden har mødt skarp kritik fra lederen af Institut for Vedvarende Energi, Gregorz Wisniewski, der peger på, at politisk ideologi og monopoldannelser desværre blokerer for nye langsigtede og bæredygtige løsninger. 

Share This