Polen et halvt år efter valget: En fastfrosen konflikt

 Foto: Olek Remesz

Foto: Olek Remesz

Af Søren Riishøj, lektor ved Statskundskab, SDU

Søren Riishøj_2Polen: For få dage siden udsendte tre tidligere polske præsidenter, Lech Walesa, Aleksander Kwasniewski og Bronislaw Komorowski en fælles erklæring, hvori de retter en skarp kritik af den ny polske regering. Regeringen styres af ”antieuropæisk xenofobi” og antidemokratiske tiltag, fx over for landets forfatningsdomstol, hedder det.

De tre præsidenter støtter derfor KOD, Komiteen for Forsvar af Demokratiet, en folkelig bevægelse rettet mod den nye regering ledet af Lov og Retfærdighedspartiet.

Erklæringen fra de tre præsidenter ændrer ikke regeringens politik. Den har allerede erklæret, at den kommer fra dem, der ikke kan acceptere at være tabere ved et frit valg. Erklæringen var da også møntet på at styrke oppositionen, mane til sammenhold og gøre omverdenen opmærksom på problemerne, men konflikten i Polen ser ud til at være helt ”fastfrossen”, og intet tyder på, at den vil tø op.

Men hvad er Lov og Retfærdighedspartiets strategi og politik frem til næste valg? I et interview med Jaroslaw Kaczynski, leder af Lov og Retfærdighedspartiet, til det regeringsvenlige ”wSieci” for nylig fik vi nogle af svarene.

Her siger Kaczynski, at regeringens politik i slutningen af dette år skal vurderes nærmere. Det sker omtrent samtidig med at Lov og Retfærdighedspartiet holder partikongres. Her vil det sandsynligvis komme til en regeringsrokade. Om ministerpræsident Beta Szydlo bliver ofret ved den lejlighed er en mulighed. Det diskuteres i hvert fald meget i polsk presse.

Også udenrigsminister Witold Waszczykowski kan blive udskiftet, måske sker det inden da, men indtil årets udgang er der brug for ”stabilitet”, kun de mest nødvendige forandringer gennemføres, siger Kaczynski.

De vigtigste indgreb på fx retsområdet og medie-området jo allerede er gennemført, og derfor drejer det sig nu mest om at få dem justeret og implementeret. Kaczynski erkender, at regeringen har gennemført flere udgiftskrævende reformer, fx en ekstra støtte til børnefamilierne (”500 zloty initiativet”), men de penge mener han kan skaffes gennem en mere effektiv inddrivning af skatter.

Kaczynski nævner i interview´et også regeringens initiativer til bekæmpelse af grov spekulation i finansielle produkter samt forhøjelse af mindstelønnen til 12 zloty i timen.

I abortspørgsmålet går Kaczynski ind for også at forbyde abort i tilfælde af konstaterede fosterskader, men han vil ikke ændre retten til abort i de tilfælde hvor kvindens liv er truet, og hvor graviditet er fremkaldt gennem voldtægt.

I EU-politikken vil regeringen fortsat bekæmpe den gamle regerings ”underdanighedspolitik” i forhold til EU, og i medie-politikken vil Lov og Retfærdighedspartiet satse på renationalisering, frem for alt at formindske tysk ejerskab af polske medier.

Share This