Nyeste meningsmåling viser dalende støtte til Lov og Retfærdighedspartiet i Polen

Illustrationsfoto: Derzsi Elekes Andor

Illustrationsfoto: Derzsi Elekes Andor

Af Søren Riishøj, lektor ved Statskundskab, SDU

Søren Riishøj_2Polen: At dømme efter den seneste meningsmåling, gennemført af ”TNS”, vil Lov og Retfærdighedspartiet miste sit flertal i parlamentet, hvis der var valg nu. Målingen er den første efter de store kvindeprotester, ”de ”sorte protester”, i Polen mod planerne om yderligere skærpelser af abortlovgivningen.

Ved sidste valg fik Lov og Retfærdighedspartiet 37 pct. af stemmerne og 235 mandater, nok til et flertal i parlamentet. Det tal er dalet til 29 pct. og 197 mandater.

Lov og Retfærdighedspartiet har iflg. valgeksperter især tabt blandt de vælgere, der stemte på partiet for første gang i 2015. Sammen med ”Kukiz-15” kan Lov og Retfærdighedspartiet dog stadig mønstre et flertal.

Undersøgelsen viser i øvrigt, at Ryszard Petru’s liberale parti ”Moderne” (”Nowoczesna”) igen er større end Borgerplatformen. ”Moderne” står til 19 pct., Borgerplatformen til 14 pct.

Pct.-tallene er i forhold til alle adspurgte, også de der ikke har taget stilling til, hvad de vil stemme. Tallene for opbakning til regeringen er bedre.

Iflg. et andet meningsmålingsinstitut CBOS, har Szydlo’s regering flere tilhængere end modstandere, 36 pct. mod 32 pct., men mange polakker ”ved ikke”.

Share This