Ny gasledning mellem Polen og Litauen

Illustrationsfoto: Philip Halling

Illustrationsfoto: Philip Halling

 

Af Søren Riishøj, lektor ved Statskundskab, SDU

Søren Riishøj_2Polen/Litauen: I de baltiske lande og Polen udkæmpes en hård kamp for at gøre sig fri af energiafhængigheden af Rusland. Der lanceres derfor planer for alternative forsyningslinjer, som dog har været genstand for seje og hårde forhandlinger.For kan de alternative projekter hænge sammen økonomisk? Kan de finansieres – og hvordan? Og hvem skal betale og løbe risikoen?

Efter lange forhandlinger, flere udsættelser og modstand i andre EU-lande, er det nu lykkedes med økonomisk støtte fra EU’s ”Connecting Europe Facility (CEF) at få afsluttet forhandlingerne mellem Litauen og Polen og få fordelt behovet for projektstøtte mellem landene.

Målet er at få skabt en regulær baltisk ”gasunion”, så også Letland og Estland bliver nu forbundet med de eksisterende europæiske gasnet.

Gasledningen mellem Polen og Litauen bliver 534 km lang, heraf vil 357 km være på polsk område.

Den vil kunne transportere gas svarende til 2/3 af forbruget i de baltiske lande, hvilket mærkbart reducerer energiafhængigheden af Rusland. Prisen for ledningen er sat til 492 millioner euro, hele projektet kræver 559 millioner euro.

Share This