Nato inviterer Montenegro til optagelse

Nato lande og året for deres medlemskab af Alliancen  Foto: Kpalion.

Nato lande og året for deres medlemskab af Alliancen Foto: Kpalion.

Montenegro: Nato inviterer nu Montenegro til et medlemskab af alliancen. Montenegro vil blive, hvis optagelsen af landet bliver en realitet, alliancens 29. medlem.

Montenegro skal forud for optagelsen i gennem optagelsessamtaler. Et medlemskab af Nato afhænger af disse samtaler, landets evne til at gennemføre nødvendige reformer, samt af hvorvidt Montenegro i det hele taget ønsker at være medlem af Nato.

Der har i løbet af den seneste tid været en del protester mod medlemskab af Nato i Montenegro, og Rusland stiller sig ligeledes kritisk over for Montenegros medlemskab af Nato. ota

Share This