Migrantkrisen: Sverige og Ungarn på konfrontationskurs

Syriske flygtninge ankommer til Malmø Foto: Frankie Fouganthin

Syriske flygtninge ankommer til Malmø Foto: Frankie Fouganthin

Af Søren Riishøj, lektor ved Statskundskab, SDU

Søren Riishøj_2Ungarn/Sverige: Ungarns udenrigsminister Péter Szijjartó tager i en udtalelse afstand Sveriges integrationsminister Morgan Johansson, der har kritiseret Ungarn skarpt for at nægte at tage asylansøgere, der først er registreret i Ungarn, tilbage til landet sådan som foreskrevet i Dublin-konventionen.

Szjiijartó kalder Johanssons udtalelser “mærkelige og uacceptable”. Ungarn kan ikke kalde 100.000 illegale migranter fra Mellemøsten tilbage, siger han. Ungarn lever fuldt ud op til sit europæiske ansvar. Vi beskytter vore grænser og dermed også Sveriges, mener Péter Szijjartó.

Sverige har i øvrigt indkaldt den ungarske ambassadør i Stockholm til det, der vel bedst kan betegnes som en “kammeratlig samtale”. Ungarn har fra start afvist Dublin-konventionens bestemmelser om tilbagesendelse.

Flygtningesituationen i Europa betragtes i Budapest som ekstraordinær og kræver ekstraordinære handlinger. Lever EU ikke op til sit ansvar og bevogter de ydre grænser godt nok, må de enkelte lande i EU ¨nødvendigvis tage over og beskytte sine grænser.

Share This