Migrantkrisen: Migranter fra øst tæller også med

Flygtninge fra Østukraine Foto: SF

Flygtninge fra Østukraine Foto: SF

 Af Søren Riishøj, lektor ved Statskundskab, SDU

Søren Riishøj_2Migrantkrisen: Polen har frem til juni udstedt ikke mindre end 408.000 arbejdstilladelser for immigranter fra øst. Sidste år blev 200.000 af den slags ansøgninger behandlet, så der er tale om en markant stigning.Ansøgninger fra Ukraine udgør ikke mindre end 95 procent. Ukrainerne søger typisk ikke om sociale ydelser og skaber ifølge myndighederne overordnet ikke de store problemer.

Men billig arbejdskraft fra øst marginaliserer yderligere den dårligst uddannede og mindst fleksible del af den polske arbejdsstyrke.

Polen er ved at mangle arbejdskraft, så arbejdskraft fra Ukraine vil kunne løse en del af problemerne med flaskehalse, forudsat at myndighederne bliver i stand til konkret at fastlægge, hvor arbejdskraftproblemet er særlig stort.

I den polske argumentation for at undgå at blive underkastet kvoteordninger for flygtninge fra Afrika og Mellemøsten henviser den polske regering til, at Polen indirekte modtager et stort antal flygtninge fra det kriseramte Ukraine via netop det store antal arbejdstilladelser,

Denne argumentation bliver utvivlsomt yderligere forstærket og brugt imod idéen om de fælleseuropæiske kvoter af den nye regering i Warszawa.

Flygtningestatus bevilges kun sjældent i Polen, i hvert fald så længe der ikke er åben krig mellem Rusland og Ukraine.

Share This