Migrantkrisen: EU vil beskytte Schengen grænsen

Foto: Amio Cajander

Foto: Amio Cajander

EU: Europas ledere er blevet enige om, at den europæiske Shengen-grænse skal beskyttes af en fælleseuropæisk grænsevagt. EU landenes ministre skal i første halveår af 2016 formulere landenes holdning til aftalen, skriver internationale medier.Aftalen har ifølge EU præsident Donald Tusk støtte fra de fleste EU ledere og vil betyde, at EU fremover ikke længere vil være sårbar på grund af manglende beskyttelse af EU`ydre grænse.

De europæiske ledere har ligeledes diskuteret mangler i tidligere vedtagede aftaler, heriblandt de såkaldte hotspots til registrering af migranterne, som ikke har fungeret optimalt. EU lederne har derudover diskuteret aftaler om relokalisering af flygtninge mellem de enkelte medlemslande, heriblandt også fra lande, som har oplevet en stor tilstrømning af flygtninge, såsom Sverige. ota

Share This